Uroczysta koronacja Cudownego Obrazu Matki Boskiej w Hyżnem
Drukuj

Hyżne - jest to wioska oddalona o 3 mile na południowy wschód od Rzeszowa. Od trzystu zgórą lat słynie Hyżne cudownym obrazem Matki Bożej, Która nieustannie zlewa na proszących zdroje łask.

M. B. w Hyżne
Cudowny obraz M. Boskiej w Hyżnem.

Od trzech wieków przychodziły tu kompanje pobożnych pielgrzymów, od trzech też wieków Cudowny Obraz jest przedmiotem powszechnej czci całej okolicy i dalszych stron. Cuda były tu wręcz na porządku dziennym, I tak na polecenie jednego z ostatnich biskupów usunięto z przed cudownego obrazu pokaźna ilość szczudeł uzdrowionych kalek, gdyż nazbierało się ich tam tyle, że szpeciły wprost cały kościół. Szczudła te wywieziono na dwu drabiniastych wozach.

Obraz cudowny, jak każde zresztą święte miejsce, był przedmiotem szczególnej nienawiści piekła, które za wszelką cenę starało się go - jeśli nie zniszczyć, to przynajmniej uszkodzić lub zrabować. Powiadają, że podczas jednego z częstych w dawnych jeszcze czasach napadu Tatarów sam dowódca ich oddziału rzucił się, by własnoręcznie podpalić ołtarz, w którym cudowny obraz się znajdował. Nie dokonał wszakże tego, gdyż padł trupem jak uderzeniem niewidzialnego gromu rażony.

Liczne wota zdobiące Cudowny obraz nie dały jednak djabłu spokoju. Zabrał je zaborczy rząd austrjacki na rozkaz cesarza.

Nie zraziło to wszakże Tej, "Która zetrze głowę jego" (szatana), dziś bowiem cuda nietylko nie ustały, lecz mnogością swą skłoniły wiernych do podjęcia starań o koronację tego cudownego obrazu Matki Bożej.

Po długich staraniach uzyskano wreszcie zezwolenie Stolicy Apostolskiej na dokonanie koronacji, która bardzo uroczyście, przy udziale licznego duchowieństwa z Jego Ekscelencją Ks. Biskupem przemyskim Anatolem Nowakiem na czele - odbędzie się w tym roku w święto Matki Boskiej Siewnej, 8 września.

Z Rzeszowa można się dostać do Hyżnego, autobusem (na Tyczyn) lub koleją (do Jawornika Polskiego 8 km.).