Trzy zwierciadła

Pewna panienka, przebywająca w pensjonacie, pisała do matki, prosząc o zwierciadło. Matka, jako dobra chrześcijanka i rozsądna kobieta, odpisała córce co następuje: "Posyłam ci paczkę pocztową, w której znajdują się trzy zwierciadła. Jedno pokazywać ci będzie, jaką jesteś, drugie powie ci, jaką będziesz, a trzecie pouczy cię, jaką być powinnaś". Gdy pakunek nadszedł, znalazła dziewczyna w nim najpierw rzeczywiste zwierciadło, pod niem obraz trupiej czaszki, a jeszcze niżej piękną statuę Matki Bożej. Pobożna matka dała swemu dziecku w ten sposób do zrozumienia, że piękność ciała jest przemijająca, i że dlatego dziewczę powinno naśladować cnoty Matki Bożej. Tem osiągnie trwałą piękność, mianowicie piękność duszy.