Trzeba przeczytać uważnie
Drukuj

Aby grosza, przeznaczonego na szerzenie czci Niepokalanej, a więc na sprawę świętą, nie dawać na pisma heretyckie, prosimy uważnie przeczytać poniższe uwagi i zastosować się do nich.

Już parę razy zwracaliśmy się do Was, kochani Czytelnicy, abyście mieli się na baczności przed ludźmi nieuczciwymi, którzy łatwowiernych wprowadzają w błąd, aby podstępem wyłudzić od nich pieniądze. Bowiem mimo naszych ostrzeżeń, stale donoszą nam życzliwi Czytelnicy z Warszawy a nawet z innych miast, że jacyś ludzie, przebrani za zakonników, chodzą po domach i sprzedają pismo p. t. "Rycerz Chrystusowy", zbierając przytem ofiary na Niepokalanów.

Otóż prosimy zapamiętać, że "Rycerz Chrystusowy" jest pismem heretyckiem i niema nic wspólnego ani z "Rycerzem Niepokalanej" ani z Niepokalanowem. Wydają go odszczepieńcy, którzy porzucili owczarnię Chrystusa i prawdziwy Kościół, a przyłączyli się do sekty t. zw. starokatolików. Dali się unieść pysze i zbłądzili - biedni.

Ale musimy dodać, że przewrotnie i nieuczciwie postępują. Bo oszukują ludzi, przedstawiając się za braci z Niepokalanowa, mówili prostaczkom, że "Rycerz Chrystusowy" - a "Rycerz Niepokalanej" - to jedno. Opowiadają o Niepokalanowie różne zmyślone wieści, jak n. p. niedawno jeden z nich szeroko się rozwodził nad zepsutą rzekomo maszyną rotacyjną - i zbierał na nią ofiary. A wszystko to jest kłamstwem obmyślonem na łatwowierność ludzką.

Cechy, odróżniające "Rycerza Niepokalanej" od pisma heretyckiego p. t. "Rycerz Chrystusowy", są następujące:

1) "Rycerz Niepokalanej" ma zawsze na pierwszej stronie okładki gruby napis "Rycerz Niepokalanej"; "Rycerz Chrystusowy" zaś ma zwykle obrazek Matki Boskiej, ale dotąd nie umieszczał na okładce tytułu pisma, bo każdy łatwo spostrzegłby różnicę.

2) Numer "Rycerza Niepokalanej" kosztuje 15 gr., podczas gdy "Rycerz Chrystusowy" aż 35 gr.

3) Tak na pierwszej, jak i na ostatniej stronie okładki "Rycerza Niepokalanej" jest podany adres: OO. Franciszkanie, Niepokalanów, p. Teresin k/Soch. (Wr.); na piśmie "Rycerz Chrystusowy" jest inny adres.

4) Wydawcą "Rycerza Niepokalanej" jest "Milicja Niepokalanej" w Polsce, jak to jest wydrukowane na każdym numerze u dołu ostatniej okładki; "Rycerza Chrystusowego" wydaje odstępca od wiary, niejaki Cz. Dyoniziak, tytułujący się bezprawnie przez "ksiądz".

Od zbierających ofiary na Niepokalanów prosimy zawsze żądać legitymacji. Bracia nasi, rozszerzający czasem "Rycerza Niepokalanej" po domach i zbierający prenumeratę, są zaopatrzeni w legitymacje, wydane przez władzę zakonną, z fotografją i pieczęcią klasztorną. Nie posiadający legitymacji nie mają prawa przyjmować przedpłaty ani żadnych ofiar na nasze wydawnictwo.

Dodajemy jeszcze i to, że w Niepokalanowie wychodzą obecnie tylko dwa pisma miesięczne: "Rycerz Niepokalanej" i "Rycerzyk Niepokalanej" pismo dla młodzieży - oraz kalendarz "Rycerza Niepokalanej" raz na rok.

Piszemy te słowa nie z mściwości, ale jedynie dlatego, aby ludzie dobrej woli, katolicy przez nieświadomość nie popierali błędu i fałszu rozsiewanego przez ludzi nieuczciwych.

Zarazem polecamy modlitwom tych zbłąkanych odstępców od prawdziwego Kościoła. Bo choć piętnujemy ich oszukańcze i niegodne chrześcijan postępowanie, uważamy ich za naszych bliźnich, tem biedniejszych, im bardziej błądzą - a więc tem więcej potrzebujących naszej modlitwy. Aby i oni powrócili do prawdziwej Chrystusowej owczarni!

WYDAWNICTWO "RYCERZA" I "RYCERZYKA NIEPOKALANEJ
OO. Franciszkanie, Niepokalanów, p. Teresin k/Soch. (Wr.)