Trudności religijne
Drukuj

Pyt. Co to jest odpust Porcjunkuli?

Odp. Jest to odpust zupełny, który można zyskać tyle razy, ile razy w dniach 1 sierpnia od g. 12 w południe i 2 sierpnia do 12 g. w nocy nawiedzi się kościół, czy kaplicę publiczną - należące do zakonu franciszkanów względnie będące własnością trzeciego zakonu franciszkańskiego świeckiego.

Warunki do zyskania tego odpustu są więc następujące: 1) Spowiedź i Komunia św. 2) Nawiedzenie kościoła franciszkańskiego. 3) Modlitwa podczas tego nawiedzenia w int. Ojca św.. (6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś i 6 Chwała Ojcu). Odpust ten zawdzięczamy św. Ojcu Franciszkowi. Raz podczas objawienia w kościele Najśw. Panny Anielskiej, prosił św. Ojciec Franciszek Chrystusa i Jego Matkę o łaskę, by wszyscy, którzy nawiedzą ten kościółek, dostąpili odpuszczenia grzechów i kar za nie należnych. Chrystus wysłuchał prośbę Franciszka. Ojciec św. Honoriusz III. udzielił tej wielkiej łaski. Odpust ten nazywa się "Porcjunkulą" dlatego, ponieważ początkowo można go było zyskać tylko w kościółku Najśw. Panny Anielskiej, zwanym przez O. Franciszka Porcjunkulą (cząstką).

Nazywamy go także: toties quoties - tj. tyle razy można go uzyskać, ile razy nawiedzi się kościół polecony.

Nawiedzenia kościoła w celu zyskania odpustu mogą następować po sobie z uwzględnieniem między nimi krótkiej przerwy.

Pyt. Czy ważna jest spowiedź przed kapłanem, który nie rozumie języka pokutnika?

Odp. Niemożliwość porozumienia się penitenta ze spowiednikiem jest uznana za przyczynę zwalniającą od wypełniania warunku wyznania grzechów, w normalnych wypadkach wymaganego do dobrej spowiedzi. Dlatego też spowiedź odbyta z konieczności przed kapłanem nie znającym języka penitenta będzie ważna. Wystarczy tylko, że spowiadający się okaże spowiednikowi swój żal za grzechy np. znakiem Krzyża św., biciem się w piersi i t. p. Będzie to jednak spowiedź niezupełna, którą na najbliższej spowiedzi, odprawionej przed kapłanem rozumiejącym język penitenta należy uzupełnić.