Trudności religijne
Drukuj

PYT.: Jak należy uzgodnić słowa "Modlitwy Pańskiej": Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech - z pojęciem o wszechobecności Boga?

ODP.: Pan Jezus, wkładając w usta nasze słowo "Ojcze" na oznaczenie Boga, dodał zarazem "Któryś jest w niebiesiech", abyśmy odrazu poznali, że tu chodzi o Boga - że Bóg jest Ojcem naszym.

Tym samym Chrystus wskazał na różnicę między Bogiem prawdziwym, a bożkami fałszywymi, którzy w rozumieniu pogan przebywali w rzeczach poświęconych dla ich kultu.

Między określeniem: Któryś jest w niebiesiech, a prawdą o wszechobecności Bożej nie ma jednak najmniejszej rozbieżności. Raz dlatego, że Chrystus używając tych słów, nie wykluczał wszechobecności Bożej, lecz dodał je z przyczyn wyżej wymienionych; powtóre niebo jest rzeczywiście miejscem, gdzie Bóg w szczególniejszy sposób jest obecny i objawia się świętym.

Odpowiedź wyczerpującą daje Pismo św.: "Jeśli wstąpię do Nieba, tam jesteś, jeśli zstąpię do piekła tam również jesteś. Jeśli wezmę skrzydła moje rano, a będę mieszkał na końcu morza i tam mię doprowadzi ręka Twoja" (Ps. 138).

PYT.: Czy koniecznie trzeba zwrócić rzecz zabraną bliźniemu, czy też można złożyć ofiarę wartości tej rzeczy?

ODP. :Właściwie rzecz zabraną należy zwrócić. Wyjąwszy tylko, kiedy zwrot tej rzeczy okazałby się niemożliwy albo połączony z dużymi kosztami materialnymi czy trudnościami moralnymi. Gdy rzecz zabrana przedstawiała dla osoby poszkodowanej wyjątkową wartość, to nawet mimo dwie okoliczności ostatnio wyliczone należy ją zwrócić.

W wypadkach wątpliwych poradzić się można spowiednika.