Trudności religijne
Drukuj

PYT. Czy ważna jest nowenna, gdy z jakich ważnych powodów zostanie na jeden dzień przerwana, czy trzeba na nowo zaczynać?

ODP. Istotą nowenny jest to, że, jak już wskazuje sama nazwa, trwa ona przez 9 dni i to bez przerwy, lub z przerwami po każdym dniu ale równemi. Gdy więc zabraknie tej istotnej cechy, nowenna już nie jest nowenną, lecz zwykłą modlitwą, trwającą przez kilka dni. Zatem kto przerwie nowennę choćby z bardzo ważnego powodu, ten już nie odprawia nowenny ale, zwykłą modlitwę, która jednak może mieć taką samą wartość jak nowenna, a nawet większą. Trzeba wtedy zacząć na nowo, gdy się chce odprawić właściwą nowennę.

PYT. Jeżeli kto inny się modli na odpustowym różańcu, czy ja tracę odpusty?

ODP. Nie. Odpusty są przywiązane do różańca i każdy, modląc się na nim, może zyskiwać odpusty.

PYT. Czy dobrze postąpiła osoba, gdy po spowiedzi nieszczerej nie przystąpiła do Komunji św., czy przez to nie popełniła nowego grzechu?

ODP. Nietylko, że ta osoba nie popełniła nowego grzechu, ale dobrze zrobiła. Bo lepiej nie przystąpić wcale do Komunji św., niż niegodnie przyjąć Pana Jezusa.

PYT. W swojem życiu byłam obecna cztery razy na prymicyjnem błogosławieństwie, jednak nic nie rozumiem co oznacza to błogosławieństwo i ta piękna ceremonja tak zwana "ściskaniem głów"? Nie wiem, czy wszędzie tak nazywają? Jakie są z tego korzyści i czy trzeba wówczas odmawiać modlitwy?

ODP. Prymicyjne błogosławieństwo nie wszędzie nazywają "ściskaniem głów", bo nie polega ono na uściśnięciu głowy, ale na błogosławieństwie i modlitwie kapłana. Korzyści i łaski są z tego, gdyż jest to "sakramentale" - czynność i modlitwa ustanowiona przez Kościół, przez którą możemy gładzić grzechy powszednie i otrzymywać łaski do lepszego i cnotliwszego życia. Modlitw nie potrzeba żadnych odmawiać, tylko przyjąć je pokornie i z pobożnością.

PYT. Co oznaczają wyrazy Królowo, "Wieżo z kości słoniowej" w litanji Loretańskiej?

ODP Godność króla, czy królowej była dawniej uważana za najwyższą godność na ziemi. Marja po swojem Wniebowzięciu, jako Matka Boga, ma w niebie po Bogu najwyższe godności i dlatego Kościół nazywa Ją w litanji "Królową". Wyroby z kości słoniowej są bardzo piękne i bardzo drogie. Gdyby ktoś wybudował wieżę z kości słoniowej, byłoby to coś nadzwyczaj wielkiego i niezwykłego. By uwydatnić godność i wielkość Najświętszej Panny, użyto porównania i nazwano Ją "Wieżą z kości słoniowej".

PYT. Czy ważnem jest używanie niepoświęconych dewocjonalij jak np. różańca, szkaplerza, książeczki do nabożeństwa itp.?

ODP. Można używać dewocjonalij niepoświęconych i noszenie np. szkaplerza jest ważnem. Jeśli chodzi o różaniec, to aby móc zyskiwać odpusty na nim, musi być poświęcony i obdarzony odpustami.

PYT. Wychodząc z założenia, że po każdej spowiedzi należy się poprawić i nie wracać do popełnionych grzechów, człowiek po pewnym czasie powinien dojść do zupełnej doskonałości. A jednakie w ciągu całego życia spowiadamy się prawie zawsze z tych samych grzechów. Nasuwa się dręczące duszę pytanie i czy spowiedzie nasze są ważne?

ODP. Gdyby natura ludzka była skłonniejsza do dobrego niż do złego, to rzeczywiście, człowiek po pewnej ilości spowiedzi dobrze odprawionych powinienby osiągnąć taki stopień doskonałości, że spowiedź jużby była dla niego niepotrzebną. Tymczasem wiemy z doświadczenia, że natura człowieka jest bardziej skłonna do wykroczeń, niż do aktów cnotliwych. Stąd potrzeba wielkiego wysiłku i to czasem przez długie lata, zanim człowiek, jako tako ustatkuje się i utwierdzi w dobrem. Ale i wtedy złe skłonności nie śpią i dopominają sie swego. Walka więc trwa dalej, w której różnie bywa, bo i człowiek doskonały może w niej jeszcze nieraz przegrać i upaść i tak trwa aż do starości, aż do grobu. Wprawdzie są wyjątki.

Patrząc na spowiedzie św. z punktu i w świetle tej jakby tragedji życiowej, łatwo można dojść do wniosku, że człowiek, który przez całe życie upada i to ciężko, może jednak spowiadać się ważnie i dobrze. Wiemy bowiem, że, aby spowiedź była dobra, potrzeba odprawić rachunek sumienia, żałować, wyznać grzechy, postanowić poprawę i zadośćuczynienie. A przecież człowiek, który pragnie postępu w doskonałość, napewno spełnia te wszystkie warunki. Zatem spowiedzie jego są ważne, choć popraw ni widać. Już bowiem samo dążenie do poprawy i staranie się o nią jest znakiem, że ten człowiek nie cofa się, lecz dąży. Więc kto szczerze się spowiada i pragnie poprawy, niech będzie pewny, że jego spowiedzie są ważne bez względu na postęp.

PYT. W majowym, a następnie w lipcowym numerze "Rycerza" zostały umieszczone wyjaśnienia w sprawie "Wici", z których wynika, że katolikowi nie wolno należeć do tej organizacji, opartej na zasadach pogańskich. Ale nie było nic wspomniane o "Zniczu", który w Małopolsce się szerzy. Wobec tego zapytuję się, czy katolik może z czystem sumieniem być członkiem "Znicza", a jeżeli nie, to dlaczego?

ODP. To wszystko, co napisaliśmy w poprzednich numerach o "Wiciach" tyczy się również "Znicza". Obie organizacje mają jeden i ten sam zarząd główny, jeden i ten sam program oraz działają w najściślejszem porozumieniu między sobą. Mają tylko różną nazwę ze względów taktycznych, aby uśpić czujność katolickiej młodzieży w Małopolsce. Jednak od pewnego czasu już otwarcie przyznają się na łamach swego miesięcznika, wychodzącego w Krakowie, że mają te same cele, co i "Wici". Do tych celów należy walka z duchowieństwem, z moralnością katolicką i z dogmatami katolickiemi. Stąd jasny wniosek, że katolikowi nie wolno należeć do organizacji "Znicz". - Obszerny artykuł o "Zniczu" ukazał się w czasopiśmie "Homo Dei", 1935. Nr. 3. Str. 143-150.

PYT. Co czynić, gdy rodzice z błahego nieraz powodu przeklinają i wyzywają swe dzieci a dzieciom nie dadzą własnego zdania wypowiedzieć?

ODP. Dzieci najlepiej uczynią, jeśli będą ustępować rodzicom, by ich nie drażnić. Gdy rodzice są rozgniewani, to nie usprawiedliwiać się, ale dopiero wtenczas, gdy się uspokoją, w grzecznych słowach wytłumaczyć, że niewinnie ponosiły kary. Jednak dzieci winny zawsze okazywać rodzicom szacunek i modlić się za nich.

PYT. Czy restytucja należna pewnej osobie, a wykonana względem biednych jest wystarczająca?

ODP. Należy starać się zwrócić rzecz tej osobie, której jest się winno, ale jeśli nie można tego uczynić w żaden sposób, to można wykonać ją względem osób biednych.

PYT. Jeżeli ktoś szydził ze słów świętego nie ze względu na treść, ale z powodu wypowiedzenia się - czy popełnił grzech śmiertelny?

ODP. Szyderstwo takie będzie grzechem powszednim. Należy go jednak unikać, bo przecież święci to przyjaciele Boży. A od takich lekkomyślnych