Trudności religijne
Drukuj

PYT. Dlaczego Kościół pozwala teraz w piątek jeść z tłuszczem. Innowiercy to się z nas śmieją. Mówią, że my skwarki pod piec, a tłuszcz do garnka. Lepiej ulżyć ludziom w czem innem np. żeby Msza św. "kosztowała" 3 zł., a nie pięć, lub by metrykę można było dostać za 1 zł., a nie 4 - 6 zł.?

ODP. Kościół złagodził posty ze względu na biedne warstwy robotnicze po miastach. Masło jest drogie, a tłuszcz - smalec - tani. Łatwiej go kupić dla omasty. Kogo zaś stać na "wieprzka i skwarki", ten może jeść w piątek z nabiałem. I nie narażałby się na kpinki innowierców. A co do owych proponowanych "ulg", to gdy zachodzi potrzeba w jakim wypadku, wydaje się metryki nawet darmo, a na Msze św. przyjmuje się i mniejsze ofiary. Tylko księdza trzeba poprosić o to, nie zaś "żądać". Bo ksiądz nie "musi", tylko "może" to zrobić.

PYT. Co oznaczają u biskupów piuski na głowach i biret bez jednego skrzydełka?

ODP. Nic. Są tylko nakryciem głowy. W niektórych krajach biret o czterech rogach (skrzydełkach) noszą księża, posiadający doktorat, u nas - bez różnicy. Księża noszą birety o trzech i czterech rogach.

PYT. Dlaczego żydzi nie uwierzyli w Chrystusa Pana, Który z ich rodu pochodził, patrzył na Jego życie i cuda?

ODP. żydzi nie uwierzyli w Chrystusa, bo do wiary oprócz łaski Bożej potrzebna jest dobra wola, a tej oni nie mieli. Chciwi, goniący za bogactwem, wyobrażali sobie Mesjasza jako króla, który ich obdarzy wielkiemi bogactwami i da im panowanie nad światem. Zwyrodniałe pojęcia żydowskie o Mesjaszu nie mogły pogodzić się z tem, co widzieli w Jezusie Chrystusie. Pycha, chciwość, zmysłowość zaślepiła ich. Mieli oczy, a nie widzieli prawdy Jezusa Chrystusa, Boga - Człowieka - Mesjasza, przepowiedzianego od dawna przez proroków.

PYT. W jakiej postaci ciało Matki Boskiej przebywa w niebie?

ODP. Postać zewnętrzna Matki Boskiej jest taka, jaką była za życia t. j. postać ludzka. Nadto ciało Najświętszej Marji Panny ma oczywiście wszystkie właściwości ciał zmartwychwstałych, które to właściwości opisuje św. Paweł jest tylko w wyższym stopniu uwielbione od przyszłych ciał Świętych.

PYT. Czy grzech już był przed zgrzeszeniem Aniołów?

ODP. Tego nie możemy wiedzieć, bo nie wiemy kiedy zostali stworzeni Aniołowie (wiemy tylko, że przed stworzeniem ludzi), ani też czy na innych planetach są jakieś istoty. Zresztą niema to pytanie nic wspólnego z naszą Wiarą.