Trudności religijne
Drukuj

PYT. Czy Pan Bóg żałował, że stworzył człowieka, bo w I księdze Mojżesza rozdz. 6. w. 6. napisano: żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał w sercu Swem.

ODP. Słowa te należy rozumieć przenośnie, bo użyty jest tu tak zwany antropomorfizm t. j. wyobrażenie Boga z wadami i przymiotami ludzkiemi. Bóg żałować nie może, bo: 1) przewidział, że ludzie będą grzeszyć, 2) jest niezmienny.

Mojżesz mówi tu o potopie, którym już od wieków postanowił Bóg ukarać grzesznych ludzi. Przedstawia wykonanie odwiecznych zamiarów na nasz sposób, mianowicie: naprzód nam się rzecz nie podoba, oburzamy się na nią, potem niszczymy. Mówi podobnie a Bogu, że naprzód się Pan Bóg pogniewał, poirytował i ukarał potem ludzi.

PYT. Czy możemy wierzyć w te objawienia, które mieli Święci, jeżeli ludzie nie chcą wierzyć w objawienia teraźniejszych czasów, jak np. objawienia się Matki Najświętszej w Słupi w poznańskiem i w inne?

ODP. I w objawienia Świętych i w objawienia dzisiejszych czasów wierzyć możemy, ale nie musimy. Co do tych jednak ostatnich objawień należy zachować wielką ostrożność, by złudzeń, halucynacyj i innych objawów anormalnych nie brać za prawdę. Kościół w tych wypadkach postępuje bardzo ostrożnie, i wydaje sąd dopiero po szczegółowem i dokładnem zbadaniu faktów, orzekając, czy mamy do czynienia z objawieniem prawdziwem czy też z oszukańczem lub przywidzeniem. Tak we wspomnianej Słupi władza duchowna orzekła, że nie są to prawdziwe objawienia. Takiemu orzeczeniu wierni katolicy winni się poddać.

PYT. Czy tylko po spowiedzi i Komunji św. można zyskać odpust zupełny?

ODP. Zwyczajnie dla dostąpienia odpustu zupełnego Kościół św. nakazuje Spowiedź i Komunję św. Spowiedź można odbyć nawet ośm dni przedtem, albo też w czasie oktawy tego dnia, w którym jest odpust udzielony. Komunja św. może być przyjętą w przeddzień odpustu, albo też w którymkolwiek dniu podczas oktawy. Wierni, którzy przynajmniej dwa razy na miesiąc się spowiadają i codziennie komunikują mogą zyskać wszystkie odpusty bez specjalnej spowiedzi i Komunji św., wyjąwszy odpust jubileuszowy, którego warunkiem koniecznym jest specjalna spowiedź i Komunja św. w tej intencji przyjęta. Niektóre odpusty zupełne wymagają tylko zwykłego stanu łaski, t. zn., by ten, który chce dostąpić odpustu nie miał na sumieniu grzechu ciężkiego. Do takich np. należą: odpust za odmówienie cząstki różańca przed Tabernakulum, za odprawienie drogi krzyżowej, za odmówienie koronki franciszkańskiej.

PYT. Jaki związek mają modlitwy odpustowe, jeśli je odmawiać będziemy w życiu doczesnem, z życiem po śmierci?

ODP. Modlitwy odpustowe, odmawiane za życia, zmniejszają karę samą za grzechy, jaka jeszcze pozostanie do odpokutowania tak, iż w przyszłem życiu ta kara będzie o tyle zmniejszona lub nawet całkiem zniesiona.

PYT. Kiedy się żegnać: w czasie błogosławieństwa Najśw.Sakramentem czy po?

ODP. W czasie błogosławieństwa.

PYT. Czy wolno w niedzielę myć podłogę (froterować), gdy się zabrudzi, a państwo nie są zadowoleni, gdy jest brudna?

ODP. Właściwie nie powinno się, gdyż jest to praca służebna, chyba, że chodzi o chwilową i lekką pracę.

PYT. Czy można uzyskać unieważnienie małżeństwa osób, które po dwu latach wspólnego pożycia rozeszły się, otrzymawszy separację i już jedenaście lat żyją zdala od siebie, nie wiedząc nic o sobie? Jedyne ich dziecko zmarło przed kilku laty? W. W. k. Równ.

ODP. Z treści pytania wynika, że małżeństwo tych osób było ważne. żadne zaś małżeństwo, ważnie zawarte, nie może być unieważnione, bo sakrament małżeństwa łączy dwie osoby nierozerwalnie na całe życie.

PYT. Co robić ze znalezionym gdzieś obrazem, czy jakąś figurą albo medalikiem prawosławnym z podobizną Matki Bożej albo Chrystusa?

ODP. Aby nie narażać bądź co bądź świętych wizerunków na nieuszanowanie, można spalić

PYT. Czy należy się przed pogrzebem prawosławnym, grecko - katolickim i cerkwią zdejmować czapkę?

ODP. Czapkę zdejmuje się na znak szacunku przed kościołem, figurami świętych lub procesją. Pogrzeb katolicki jest procesją, a więc należy odkryć głowę. Niema obowiązku zdejmować czapki przed pogrzebem schizmatyckim ani przed ich cerkwią, aby ta oznaka czci nie była uznaniem ich błędów.

PYT. Czy jest dostatecznie tylko słuchać kapłanów i spełniać ich rozkazy, czy też trzeba jeszcze ich w uczynkach naśladować?

ODP. Owszem, i naśladować w tem, co jest dobre, zgodne z nauką Kościoła św., a nie jest wyłącznym obowiązkiem czy przywilejem kapłana, jak rozdzielanie Sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, czy odmawianie brewjarzą. Ponieważ jednak i kapłan jest człowiekiem i w życiu może błądzić, wówczas naśladować go nie wolno.