Trudności religijne
Drukuj

PYT. Jeżeli się odmawia różaniec, a ktoś przerwie rozmową, czy trzeba odmawiać od początku?

ODP. Nie trzeba.

PYT. Mamy spełniać Wolę Bożą. Czy jest to, że mamy spełniać przykazania Boże?

ODP. Owszem, gdyż w przykazaniach Bożych i kościelnych objawiona jest Wola Boża. Sumienne wykonywanie obowiązków stanu, jest też spełnianiem Woli Bożej.

PYT. Czy wolno jest wierzyć w zamowy i samemu zamawiać choroby jak, n. p. różę, ból zębów, ukąszenie od żmii i t. d., jeśli przy zamowach odmawia się modlitwy religijne?

ODP. Zamówienia te są zwyczajnym zabobonem, choć się odmawia jakieś modlitwy. Bo zabobon jest wtedy, gdy od rzeczy nieposiadających mocy leczenia spodziewa się nadzwyczajnego skutku. A modlitwy różne przy tem są tylko dodane dla nadania jakiejś tajemniczości. A więc można się o zdrowie modlić, można też się leczyć, ale zażegnywanie, jako działanie, do którego miesza się nieraz szatan, jest wzbronione. A jeśli wzywa się przytem szatana na pomoc, lub od niego spodziewa się pomocy w zażegnaniu, popełnia się grzech ciężki.

PYT. Czy przy spowiedzi św. wystarczy żal za wszystkie grzechy razem tak ciężkie jak i powszednie, czy też trzeba żałować za każdy grzech z osobna?

ODP. Wystarczy żal ogólny za wszystkie grzechy popełnione od ostatniej dobrze odprawionej spowiedzi.

PYT. Czy można odbyć spowiedź generalną lub zwykłą bez wiedzy rodziców?

ODP. Oczywiście, że można.

PYT. Dlaczego Papieża tytułują świętym? Słyszałem, jak kapłan na nauce mówił do wiernych, że Papież jest tak samo grzesznym, jak każdy człowiek i podlega tak samo pokusom. O ile ktoś jest grzesznym to nie może być świętym? Jakie rozkazy Papieża są nieomylne?

ODP. Papież jest człowiekiem jak każdy inny i podlega także pokusom. Tytuł święty nie odnosi się do niego, jako bezgrzesznego, ale do urzędu, jaki sprawuje:" namiestnika Chrystusowego. Co do rozkazów Papieża, to gdy urzędowo coś ogłasza w rzeczach wiary i moralności, nauka ta jest nieomylna i zawsze zgodna z Wolą Bożą, bo Papież nie może nauczać błędu. Od tego zachowuje go Duch św. mieszkający w Kościele.

PYT. Czy wolno w niedzielę robić kwiatki z bibuły na strojenie domu lub kościoła? I czy można użyć na ten cel bibuły kupionej u żyda?

ODP. Robienie kwiatów jest raczej rozrywką, jak malowanie, niż pracą służbową. Dlatego w niedzielę można je robić. Kupno u żyda bibuły nie stoi w tem na przeszkodzie, choć katolicy powinni kupować u katolików. Bo co innego jest kochać żydów, jako bliźnich naszych, a co innego popierać ich ze szkodą katolickiego kupiectwa.

PYT. Czy można polecić się modlitwom spowiednika - jakiemi słowy?

ODP. Można, w najkrótszy sposób prosząc o modlitwę za siebie.

PYT. Czy się popełnia grzech, idąc w brudnem ubraniu do Komunji św.? Czy trzeba koniecznie po Niej spożywać chleb, a później inne pokarmy? Czy w dniu przyjęcia Komunji św. należy być drugi raz w kościele?

ODP. Ubranie może być połatane i ubogie, ale winno być czyste i schludne. Przystępowanie do Komunji św. w brudnem ubraniu jest niechlujstwem i nieuszanowaniem Najśw. Sakramentu. Po Komunji św. wolno jeść i inne pokarmy, niekoniecznie chleb. Nie ma żadnego obowiązku być drugi raz w kościele w dniu przyjęcia Komunji św., chyba, że to jest niedziela, a nie wysłuchało się jeszcze Mszy św.

PYT. Czy jest grzechem iść za mąż wbrew woli rodziców i czy to prawda, że P. Bóg odmawia później takiemu małżeństwu Swego błogosławieństwa?

ODP. Rodzice nie mają prawa zmuszać córki, by wyszła za mąż za jakiegoś tam chłopca, ani nie mogą jej zabraniać wyjść za tego, którego sobie wybierze. Bo nie oni będą związani z nim całe życie, ale córka. Jednak mogą i powinni radzić, bo obowiązkiem ich jest dbać o dobro swojego dziecka, które znów winno odnosić się z szacunkiem do życzliwej rady rodziców, jako znających lepiej życie i ludzi. Jeśli zaś rodzice odradzają np. wyjście za mąż za pijaka czy bezbożnika lub karciarza, córka powinna usłuchać, gdyż inaczej będzie nieszczęśliwa. Wkrótce się bowiem przekona, że jej pogląd na życie jest fałszywy, ale będzie to już po niewczasie. Wtedy niema błogosławieństwa Bożego... Co innego, gdy odradzają małżeństwo dlatego, że druga strona jest biedniejsza. Wtedy trzeba pamiętać, że nie żeni się z majątkiem, ani nie wychodzi się za mąż za morgi, tylko łączy się z człowiekiem, u którego najważniejszą rzeczą jest uczciwość, oparta na głębokiej wierze i religijny charakter.

PYT. Co nam oznacza i przypomina jajko święcone na wielkanocne święta i wszystkie dary Boże?

ODP. Kapłan błogosławi w Wielką Sobotę pokarmy t. j. mięsa i chleby, przypominające baranka wielkanocnego i chleby przaśne Izraelitów. Jajka święcone są godłem zmartwychwstania. Twarda ich skorupa wyobraża kamień, który przykrywa grób. A jak pisklę przekłuwa skorupę jajka i żywe z niego wychodzi, tak kiedyś na głos trąby archanioła zmarli przełamią pokrywę grobową i powstaną do życia wiecznego.