Trudności religijne
Drukuj

PYT. Kościół święty zaleca modlić się do Świętych, a według mojego rozumowania człowiek nie jest jako Bóg wszystkowiedzący, by mógł wszystko znać i słyszeć, przeto zdaje mi się, że modlitwy do Świętych nie mogą mieć skutku?

ODP. W Starym Zakonie Sam Bóg zachęcał, by uciekano się do pośrednictwa męża sprawiedliwego - Joba: "Idźcie do sługi mego Joba... niech się modli za was". Jeśli zatem sprawiedliwi, żyjący na ziemi, mają tak wielkie znaczenie u Boga, to słusznie Kościół zachęca by uciekać się do pośrednictwa Świętych, którzy niemniej chyba są Bogu miłymi w niebie, niż sprawiedliwi na ziemi. O co my prosimy Boga za ich wstawiennictwem, to Święci poznają w Bogu, Boża wszechwiedza odkrywa im niejako nasze prośby, a Oni przyczyniają się do ich wysłuchania, o ile spełnienie tychże nie wyjdzie nam na szkodę duszy lub ciała.

PYT. Czy wierzyć w sny jest grzechem?

ODP. Są osoby, które czy to na jawie, czy we śnie miewają dziwne przeczucia. Zupełnie tak, jakby im ktoś tajemniczo donosił przez radjo, że to lub tamto spełni się w ich kółku znajomych, krewnych, w ich własnych sprawach. Takie sny, po sprawdzeniu, że istotnie nie zawodzą, lecz się spełniają, można uwzględniać. Ale "wierzyć" w sny niema potrzeby, tem bardziej, broń Boże, kierować się w życiu wyłącznie tem, co się "wyśni". Kierować się należy w życiu nadprzyrodzonem - wiarą, w życiu doczesnem - rozumem. "Wierzyć" i kierować się snami jest nieroztropnością, i jak każda nieroztropność - jest grzechem, zwykle powszednim.

Tylko wyjątkowo wierzyć trzeba w sny, które pochodzą od Boga. Ale to są rzadkie wypadki i wtedy sen nie pozostawia wątpliwości, że jest od Boga. Daje pewność niezachwianą, jak w życiu św. Józefa.

PYT. Niektóre osoby, przystępujące do Komunji św., zdejmują rękawiczki. Czy to potrzebne?

ODP. Jak kto chce, może zdjąć. Ani nakazu, ani zakazu niema.

PYT. Czy dłuższa modlitwa np. Godzinki, odmawiane podczas różnych zajęć z powodu których doznaję roztargnień, albo pomylę się, jest miłą Matce Boskiej?

ODP. Jest miłą, gdy jej towarzyszy ogólna uwaga na treść odmawianą. Praktyczniejszym o wiele jest śpiew, lub nucenie półgłosem, byleby się innym nie przeszkadzało, bo śpiew ułatwia takie skupienie uwagi.

PYT. Czy mają jakie znaczenie słowa "rozgrzeszenia, odpuszczenia grzechów niech nam udzieli Bóg", gdy je wymawia człowiek świecki?

ODP. Sakramentalnego znaczenia nie mają, tylko modlitewne.

PYT. Czy to prawda, w co u nas wierzy większa część(?!) ludzi starszych, szczególnie "pobożnych", że w roku 2000 nastąpi koniec świata, że przedtem będzie jeździł po ziemi Antychryst, następnie wybuchnie t. zw. "Boża wojna" (około 1950 r.), po tej wojnie zostanie mało ludzi, lecz im będzie dobrze... że przed samym końcem świata będzie ośmiodniowe zaćmienie słońca, będą wiać z czterech stron świata wiatry i t. p. i że w końcu pokaże się słońce, złożone z pięciu gwiazd. Gdy to słońce ludzie ujrzą, to wszyscy poumierają?...

ODP. Wszystko to bujna fantazja ludowa, nic więcej.

PYT. Jak podać liczbę grzechów na spowiedzi, jeżeli nie można rozróżnić, kiedy grzech był powszednim, a kiedy śmiertelnym? I gdy nie można pamiętać, ile razy zgrzeszyło się myślą np. przez posądzanie?

ODP. Przedłożyć rzecz spowiednikowi, on osądzi. Liczbę grzechów można przecież podawać w przybliżeniu np. około tyle razy na tydzień, na miesiąc, na dzień...

PYT. Idąc drogą, odmawiam różaniec, ale zostawiam koronkę w kieszeni, a modlę się na palcach, Czy zyskuję odpusty?

ODP. Nie. Odpusty nałożone są nie na palce, tylko na koronkę różańcową, poświęconą przez kapłana.

PYT. Czy grzeszy się obmową, jeżeli osoba, o której się mówi, nie jest znana?

ODP. Grzeszy się, jeżeli ta osoba, choć narazie nieznana, łatwo może być poznaną przez słuchającego obmowy.