Tajemnice radosne

I - ZWIASTOWANIE

- Witaj - Serce dziewczęce przesłodko strwożone -
W blasku łaski, Dzieweczko, Twój Syn-Bóg poczęty.
- Dobrze, Panie, przyjmuję Twój krzyż i... koronę -
- Oto ja, służebnica - Święty, Święty, Święty!

II - a) NAWIEDZENIE

Stara kobieta, której nie odmówi łaski -
Błogosławi Ciebie, co w dom wnosisz Pana.
Zlej na nas miłosierdzia Twego słodkie blaski,
O Matko najszczęśliwsza, o Niepokalana,

b) MAGNIFICAT

- Dziękuję Tobie, Boże, -
Mą duszę szczęście zalewa,
- Raduję się i trwożę,
Kiedy chór wieków śpiewa:
Matko Miłości, bez grzechu poczęta,
Święta!

III - BOŻE NARODZENIE

- Dziecino moja maleńka,
Tyś mój Synek, ja Twoja mateńka.
Uśmiechnij się, Jedyny, do mojej miłości
- Uśmiechnij... O Boże, to uśmiech wieczności.

IV - OFIAROWANIE

Powszechna jest to droga,
Tak dobrze matkom znana:
Oddawać swoje dziecię
W wszechmocne ręce Pana.
Pan dobry - dziecię odda.
Sław, duszo, Jego czyny!
O cudzie! dał się zwrócić
W zamian za dwie ptaszyny.

V - ODNALEZIENIE W ŚWIĄTYNI

- Coś mój Synku uczynił? -
- Nie mów tego Matko, nikomu:
Wszak Syn Twój nie zawinił -
Do Ojca przyszedł - do domu...
Czemu łzy oczy pieką?
Czemu ból w sercu gości?
Iść trzeba tak daleko -
Przez mękę - do radości.