Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 1952
RN 9/1952
225 Narodzenie Maryi
A. Nicolas

Nic nam nie wiadomo o narodzeniu i wczesnym dzieciństwie Niepokalanej. Ewangelia donosi nam tylko, że miała na imię Maryja, iż była małżonką Józefa, i że z Niej narodził się Jezus, którego zowią Chrystusem.

228 Siewna
Bronisława Ostrowska

Wiersz.

228 Miłosierdzie Najświętszego Serca Jezusowego
I. K.

Mimo Wniebowstąpienia Jezus pozostał z nami po wszystkie czasy w małych domeczkach, na ołtarzach kościołów i kaplic naszych.

230 W Kościele
Ks. dr M. Rzeszewski

Po zakończeniu swego życia widzialnego Chrystus chciał zabezpieczyć trzy rzeczy: chciał zabezpieczyć prawdę, bez której nie ma odrodzenia. Chciał zabezpieczyć dalsze korzystanie z Jego istnienia. Chciał sam pozostać z ludźmi.

231 Święta Noc
O. Jan Rostworowski T.J.

W miasteczku pogasły już światła. Ognisko w grocie też dogasało; trzeba było świętej parze zabierać się do spoczynku. Odmówili te piękne psalmy, które w starym zakonie stanowiły modlitwę wieczorną, a potem ułożyli się do snu; Maryja w głębi, na przygotowanym poprzednio posłaniu, Józef przy samym wejściu, gdzie też pilnował zamkniętego w ogrodzeniu osiołka.

234 O wierze

Prawdy katechizmowe.

236 Przyjaźń z własnymi dziećmi
St. Młodostar

Pogadanki wychowawcze.

241 Matczyne ruchy
Ancilla
243 Twój narzeczony i twoja narzeczona
Ks. dr Władysław Szafrański

Małżeństwo to sprawa wielkiej wagi, sprawa całego życia i dlatego pod żadnym pozorem nie można doń przystępować bez przygotowania, bez możliwie dokładnego i wszechstronnego przyjrzenia się stronie przeciwnej, właśnie w okresie narzeczeńskim.

246 Dyscyplina, to zdrowa rzecz
Z. Z.

Dyscyplina, nałożona samej sobie na własne lenistwo i namiętności, przynosi szczęście. Dyscyplina i miłość do Matki Najświętszej. Trzeba się czuć po prostu córką Matki Bożej i słuchać swojej Niebieskiej Mateczki.

247 Co mam z czystości?
M.

Ilekroć przezwyciężam pokusę, tyle razy wzmaga się we mnie poczucie wartości.

248 Jak zwalczać pijaństwo?
Ks. Antoni Cząstka
251 Moja modlitwa różańcowa
A. P.

Różaniec jest modlitwą dnia codziennego. Nie tylko dlatego, iż odmawiam go w rodzinie codziennie, ale dlatego, że towarzyszył mi i towarzyszy we wszystkich ważnych okolicznościach życia.

254 Teresa a dobroć
Maria Witkowska

Opowiadanie.

256 Gospodarczy zryw Polski
P.

Warto przyjrzeć się bliżej, jak przedstawiać się będzie rola gospodarcza najbardziej zaniedbanych województw po zakończeniu naszej wielkiej Sześciolatki.