SZKOŁA MUSI BYĆ RELIGIJNA!
Drukuj

"Bez wykształcenia religijnego i moralnego, mówi nieśmiertelny Leon XIII, niezdrową będzie wszelka kultura ducha.

Młodzieńcy, nieprzyzwyczajeni do poszanowania Boga, nie będą mogli znieść karności uczciwego życia i, przyzwyczajeni do nieodmawiania niczego swoim żądzom, z łatwością dadzą się pociągnąć do wywrotowej akcji przeciw państwom".

"Szkoła bez religji wychowuje złodziei i bandytów" - słusznie powiedział nasz sławny pisarz Sienkiewicz. Sprawdzają się też słowa jednego z głośnych pedagogów, lubo zarażonego wolnomyślnością, słowa przytoczone przez Piusa XI w jego encyklice o wychowaniu;

"Szkoła jeżeli nie jest świątynią, jest jaskinią"!