Święcenie wianków

W ostatni dzień oktawy Bożego Ciała święci się wianki - maleńkie wianuszki uwite z aromatycznych i leczniczych ziół, jak macierzanka, rozchodnik, kopytnik, rosiczka, boże drzewko, ziele świętojańskie itp. (zależne od okolic).

Rytuał z roku 1925 zachował ten dawny zwyczaj i ma rozdział pt. "Benedictio sertorum de herbis ac floribus, in die octava Sanctissimi Corporis Christi" (poświęcenie wianków z ziół i kwiatów, w oktawę Bożego Ciała).

Po skończonych nieszporach kapłan stojąc przy ołtarzu, odwraca się twarzą do ludu, trzymającego wianki kwiecia i wonnych ziół i odmawia dziękczynny psalm żniw (64) "Te decet hymnus", w którym czytamy:

"Tobie przystoi pieśń, Boże na Syjonie, i Tobie oddadzą śluby w Jeruzalem... Wysłuchaj nas, Boże, Zbawicielu nasz, nadziejo wszystkich krańców ziemi i na morzu daleko. Ty utwierdzasz góry mocą swoją, przepasany mocą, Ty wzbudzasz głębokości morza, szum nawałności jego... Nawiedziłeś ziemię i napoiłeś ją, przeobficie ją ubogaciłeś... Rozmnóż jej urodzaje... błogosław koronie roku w dobrotliwości Twojej, a pola Twoje będą pełne obfitości, a radością pagórki przepaszą się..." Po kilku wersetach następują dwie śliczne modlitwy:

"Wszechmogący wieczny Boże, któryś słowem Twoim niebo, ziemię, morza, rzeczy widzialne i niewidzialne stworzył, któryś ziemi rozkazał rodzić zioła i drzewa na użytek ludzi oraz bydła, i w dobroci Twojej niewysłowionej dał każdemu z ich wedle nasienia owoc wydawać, oraz sprawił, aby te zioła mogły nie tylko służyć żyjącemu za pokarm, lecz chorym na lekarstwo: prosimy Cię błagalnie sercem i usty, abyś te różnego rodzaju zioła i owoce łaskawie pobłogosławić raczył i abyś, prócz przyrodzonej od Ciebie otrzymanej mocy, nowej im tym błogosławieństwem udzielił, aby w Imię Twoje na wszelkie choroby i dolegliwości skuteczne były. Przez Pana naszego... Amen".

"Boże, któryś różnego rodzaju zioła i kwiaty na użytek ludzi i paszę dla bydła z ziemi dobyć raczył: usłysz łaskawie modły nasze i zlej obfitość błogosławieństwa Twego na ten zbiór ziół i kwiatów, które Ci z dziękczynieniem przenosimy, abyśmy tym pewniej ze snopami dobrych uczynków, przez zasługi Zbawcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego uroczystość najświętszego Ciała pobożnym sercem obchodziliśmy, wiekuistego wesela dostąpić mogli. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen".

"A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna † i Ducha Świętego niech zstąpi na te kwiaty i zioła i zawsze pozostanie. Amen". - (Kropi wianki wodą święconą i okadza).