Św. Józef
Święta Rodzina

Nie tylko dzień 19 marca, ale cały ten miesiąc poświęcony jest czci św. Józefa, tego szczęśliwego męża, któremu danem było pracą rąk zarabiać na utrzymanie Pana Jezusa i Matki Najświętszej.

Zgon św. Józefa

Jezusowi i Marji niepodzielnie oddany, zasłużył sobie na zgon wyjątkowo ubłogosławiony, bo w słodkiej obecności Jezusa i Marji. Szczęśliwy!

Wśród miesiąca tego prośmy św. Józefa, by strzegł od wszelkich nieszczęść rodziny nasze i miał nad niemi pieczę. On - patronem rodzin chrześcijańskich!

I prośmy, by nam wyjednał wielką łaskę dobrej śmierci, w obecności Jezusa i Marji. On - patronem dobrej śmierci!

Stanie się to wtedy, gdy całe życie służyć będziemy nie pysze, nie zmysłowości, ani złudnemu światu, ale Jezusowemu Sercu i Niepokalanej.