Statystyka masońska
Drukuj

W Bernie wychodzi w trzech językach szwajcarskich "Rocznik Masonerji Powszechnej" (L’Annuaire de la Massonnerie universelle") wydawany przez byłego Wielkiego Ministra Wielkiej Loży szwajcarskiej "Alpina" Ed. Quartier La Tente.

Z "Rocznika" 1923 roku wyjmujemy parę danych dotyczących liczebności masonerji powszechnej. W 1922 roku masonerja właściwa liczyła w całym świecie 26.751 lóż i 3,480.000 członków. W Azji i Afryce masonerja jest najmniej rozpowszechniona. Ameryka natomiast jest częścią świata najbardziej zmasonizowaną. Stany Zjednoczone z Kanadą posiadają 58 Wielkich Lóż. 17.035 zakładów i 2,777.030 członków. Meksyk i Kuba 285 lóż i 15.570 członków. Argentyna, Brazylja, Chili, Peru etc. 719 lóż i 30.610 członków. Europa ma 7.114 lóż i 523.339 członków. W Anglji jest najwięcej: 3.354 lóż i 245.000 masonów. Wielki Wschód Francji liczy 334 loże i 40.000 członków.

Prasa specjalnie masońska tak się przedstawia podłóg "Rocznika": W Anglji trzy pisma, m. in. "The Freemason", "The Freemason Chronicle"; w Niemczech 24 publikacji, z których bardziej znane: "Auf der Warte", "Der Herold," "Latonia" itp. Są one odbiciem dwóch głównych kierunków masonerji niemieckiej, zwłaszcza Wielkiej Loży Niemieckiej w Berlinie, która jest prusko-pangermańską, nie dopuszczającą do siebie żydów i Wielkiej Loży eklektycznej z Frankfurtu, zażydzonej i wolnomyślnej.

W Ameryce trzydzieści trzy biuletyny masońskie reprezentują tyleż odcieni masonerji amerykańskiej. Francja posiada kilka wydawnictw specjalnie masońskich: "Bulletin du Grand Orient", "Bulletin hebdomadaire des Loges de la region parisienne", "Bulletin mensuel de la Masonnerie mixte", "Le Symbolisme".

Do prasy masońskiej zaliczyć należy rozmaite wydawnictwa okultystyczne, spirytystyczne, teozoficzne i t.p.

"Rocznik" nie mówi naturalnie o ogromnej ilości pism politycznych, stojących pod wpływami masonerji.

(Głos Nar.)