Sprawozdanie Sodalicji św. Piotra Klawera z roku 1923
Drukuj

Sodalicja Św. Piotra Klawera, która, jak wiadomo, ma za zadanie pobieranie wszystkich Misyj afrykańskich, może spoglądać z radością na pomyślne owoce swej czynności propagacyjnej, pomimo nieprzyjaznych warunków chwili obecnej. Dzięki ofiarom, nadesłanym z różnych krajów, mogła ona rozdzielić pomiędzy rozmaite Kongregacje misyjne, pracujące w Afryce, lirów 1,515,568. - W szczególności wysłała ona w jałmużnach na t. zw. podarunki chrzestne L. 255,376,40, na związek mszalny na korzyść Misji afrykańskich L. 239,463,20, na Chleb św. Antoniego dla głodnych murzynów L. 92,426 05, na utrzymanie Seminarzystów L 67,067,60. Oprócz tego przesłano Misjom dary w przedmiotach na sumę L. 239,758: - naczynia i sprzęty kościelne, bieliznę kościelną i aparaty, przedmioty dewocyjne, ubrania, lekarstwa i t. p. Na szczególną wzmiankę zasługują również rozmaite książki w językach, afrykańskich ogółem c.o.OOo egz.. wydane w ubiegłym roku 1923. Na polu propagandy piśmiennej zaznaczamy czasopisma misyjne "Echo z Afryki" (w 9 językach, ogólne wydanie 87,600), pisemko dla młodzieży "Murzynek" (w 9 językach, ogólne wydanie 150,3o0). Kalendarze i broszurki w różnych językach zostały wydrukowane w ilości 123,250 egz., pozatem około 1,614,000 ulotnych druczków i pisemek. Liczba zelatorów powiększyła się w r. 1923 o 3,542; ogólna ich liczba wynosi obecnie 24,228.

W celu obudzenia ducha misyjnego zostało za staraniem Sodalicji wygłoszonych 21 kazań misyjnych, 25 odczytów z przeźroczami, urządzono 15 przedstawień amatorskich, jedną loterję fantową, zwołano 34 zebrania zelatorskie. Oprócz tego we wszystkich miastach, gdzie Sodalicja posiada swoje Filje, urządzone były uroczyste nabożeństwa w święta Matki Boskiej Dobrej Rady (26 kwietnia) i Św. Piotra Klawera (9 września).

Główne Filje Sodalicji Św. Piotra Klawera w Polsce, w których można zamawiać również czasopisma misyjne, są następujące: Warszawa, ul. Warecka 15, m. 7; Kraków, ul. św. Marka, 25; Poznań, ul. R. Szymańskiego, 6.


O, jak wielu pysznych i wyniosłych znalazło pokorę, w nabożeństwie do Przenajświętszej Panny! Jak wielu popędliwych - łagodność! jak wielu zaślepionych - oświecenie, jak wielu rozpaczających - ufność i nadzieje! jak wiele dusz zatraconych zbawienie!

o. Alfons Liguori