Spis masonów
Drukuj

W wiedeńskiem piśmie "Pas Neue Rech" (z 1. VIII. 1920 r.) wyliczeni są delegaci wolnomularscy, przyjmujący udział w traktacie pokojowym z Austrją i Niemcami:

Spis ten podług państw, jest następujący:

1. Anglja: br. Lloyd George, Bonar Law, Yiscount Milner, A. James Balfour, G. Nicole Barnes, Churchill, Chamberlain.
2. Francja: br. Clemenceau, Pichon, L. L. Klotz, Andre T. rdieu, Jules Cambon, Bourgeois.
3. Ameryka: br. Wilson, Rob. Lansing, pułk. M. House.
4. Kanada: br. hr. Robert L. Borden.
5. Australja: br. W. M. Nughes.
6. Poł. Afryka: br. Generał L. Botcha, I Ch. Smuts.
7. lncljc: br. .F. S. Montagu.
8. Włochy; br. V. E. Orlando, Sidney Sonnino, Senator Salvago - Raggi, A. Salandra, S. Barcilai Tittoni, Scialoja, Ferrazi, Marconi, Crispi.
9. Belgja: br.Huymans, Van der Heuvel, Van der Veide,
10. Grecja: br. F. Venizelos, N. Politis, Rornanes.
11. Romunja: br. I. C. Bratianu, Generał C. Coanda.
12. Portugalja: br. Dr. A. Costa, a Soarci.
1.5. Serbja: br. N. P. Pasicz, A.Trumbicz, M. R. Vesnicz.
14. Czecho-Słowacja: br. (Masaryk). K. Kramarz. Fd. Benesz.
15. Polska: br. Ignacy Paderewski, (czyż?)
16. Liberja i Uraguay po jednym bracie.

Zamieszczając powyższe, przypominamy, że spis pochodzi ze źródła niemieckiego.

"Pro Patria"


Przez Ewą zguba, przez Marję życie.

Św. Augustyn