Słówko o życzeniach zasyłanych "Rycerzowi Niepokalanej"
Drukuj

Składał "Rycerz Niepokalanej" Czytelnikom swoim noworoczne życzenia pod opieką Niepokalanej - składali je również Czytelnicy jemu. Setki i tysiące listów, artykułów, wierszy: wszystko życzeniami dla "Rycerza" tchnące! Podamy, dla okazania nastroju, choć list jeden, spokojnie pisany, ale bardzo głęboko i ściśle "po naszemu".

Najmilszy Ojcze!

W tak radosnej dla nas chwili Bożego Narodzenia przesyłam ukochanym Ojcom życzenia świąteczne.

Niechaj Dzieciątko Jezus i Niepokalana Panienka udziela tej radości Czcig. Ojcom, by "Rycerz Niepokalanej" ogarnął w roku przyszłym wszystkie miasta i wioski naszej ukochanej Ojczyzny. Źle mówię! to nie tylko w Polsce, ale po całej kuli ziemskiej niechaj się rozchodzi, gdyż gdzie on się pojawi, tam dusze ludzkie się odradzają i szczęście wstępuje - słowem dzieją się cuda łaski Bożej.

Niechaj więc Najmilsi Ojcowie z zapałem pracują nadal w tym kierunku, bo zaprawdę na czasy obecne jest to najowocniejsza działalność i najmilsza Sercu Jezusowemu.

A. O.

P. S. Gdy gdziekolwiek raz "Rycerz" zostanie wysłany, proszę już nie przerywać wysyłki, gdyż wcześniej lub później przyniesie on korzyść odbiorcy, czego doświadczamy.


Dla uradowania p. A. O. (posiadamy u siebie nazwisko całe z adresem, ale nie wiemy, czy wolno nam je ujawnić!) donosimy, że są już czynione wstępne przygotowania dla założenia Niepokalanowa w Indjach, Chinach, i Japonji i wydawania tam "Rycerza" w tamecznych językach...

Red.

Niepokalanów 1930
Wewnątrz Niepokalanowa: pracownia, "drapacz chmur" z Internatem, refektarz, administracja i pralnia.
Mieszkańcy Niepokalanowa
Mieszkańcy Niepokalanowa: Ojcowie, Bracia i aspiranci. Stan jeszcze z 4 paźdz. ub. r. Obecnie jest nas więcej!
Interniści w Niepokalanowie
Interniści w Niepokalanowie ze swoimi przełożonymi. W pośrodku Najprzew. O. Prowincjał.