Ślązacy u stóp swej Patronki
Drukuj

150 tysięcy mężczyzn stawiło się 5 maja br. przy Cudownym Obrazie Matki Bożej w Piekarach. Ponad morzem głów - las sztandarów i setki transparentów z napisami: "My chcemy Boga", "Niech żyje Polska katolicka", "Chrystus-Robotnik naszym królem". W imieniu ludu śląskiego ślubowali mężowie wierność Wierze i Swej Królowej.


Rycerz Niepokalanej 7/1947, grafiki do artykułu: Ślązacy u stóp swej Patronki, s. 189

Ilustracje: - tłumy mężów i młodzieńców na nabożeństwie; po Mszy św. idzie procesja z Kalwarii piekarskiej do kościoła Matki Bożej; młodzież na uroczystościach w oryginalnych strojach śląskich.