SERCE JEZUSA Gorejące Ognisko Miłości!
Drukuj
Serce Jezusa

Gorejące Serce Pana Jezusa zawsze jest gotowe do rozpalenia w sercu naszem ognia miłości i rozniecenia w rozumie naszym jasnego poznania tego, co jest ku zbawieniu naszemu. W każdej rozmowie z Jezusem, a nadewszystko w każdej Komunji św. przemawia do serca naszego, daje mu łaskę oświecenia i puszcza ogień, bo czegóż chce, jedno "żeby był zapalon" w sercach naszych? Im częściej przeto i im szczerzej serce nasze z Jezusem przestaje, tem bardziej sprawdzają się na niem słowa Psalmisty: "Zagrzało się serce moje we mnie, a w rozmyślaniu mojem rozpalił się ogień". Rozpalaimyż przeto W sercach naszych ogień miłości Jezusowej, żebyśr y mogli uniknąć i ognia wiecznego kar piekielnych i ciemności zewnętrznej, i żebyśmy godni się stali oglądać jasność chwały Bożej, i żeby nam światłość wiekuista świeciła na wieki wieków.

Ks. Wład. Chotkowski