Rys historyczny stowarzyszenia M. I.
Drukuj

Stowarzyszenie Milicji Niepokalanej powstało w Międzynarodowym Kolegium OO. Franciszkanów w Rzymie, dn. 17-go października 1917 r. Stolica Apostolska zatwierdziła Milicję Niepokalanej dekretem z dnie 2 stycznia 1922 r.

MILICJA NIEPOKALANEJ W POLSCE

W Polsce pierwszą placówkę M. I. założono w Krakowie w 1919 roku. 19 października obchodziliśmy 17-lecie istnienia M. I. na ziemiach Polski. - Milicja Niepokalanej rozwija się u nas pomyślnie. Nie ma miasta, ani wioski, gdzieby Niepokalanej nie czcili Jej Rycerze i Rycerki, których szereg! liczą około 600 tysięcy członków.

Stowarzyszenie M. I. nie jest przeważnie zorganizowane w Koła. Chodzi bowiem o jak najszerszy zasięg Królestwa Maryi w duszach. By wszyscy, do jakiejkolwiek należą organizacji, mogli zaciągnąć się w szeregi Milicji.

Powoli jednak rozwija się i praca planowa, ujęta w ściślejsze przepisy. Z Inicjatywy osób duchownych i świeckich powstają zorganizowane placówki - Koła M. I. Jest ich około 100.

MILICJA NIEPOKALANEJ W INNYCH KRAJACH

We Włoszech od r. 1922 tj. od założenia pierwszej placówki, stowarzyszenie M. I. rozwija się systematycznie. 23 kwietnia 1927 r. kardynał P Gasparri, sekr. Stanu podnosi Milicję Niepokalanej w Rzymie do godności Prymarii. Organem Milicji we Włoszech jest miesięcznik pt.: "Cavaliere del Immaculata (Rycerz Niepokalanej) o nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy.

W Łotwie znano Milicję Niepokalanej. Już w r. 1920. Przedostała się ona tutaj z Grodna, drugiej z kolei placówki polskie! M. I. Obecnie liczba członków dochodzi do 20 tys. Szczególniejszym propagatorem Milicji Niepokalanej w Łotwie jest ks. Jerzy Karkle, cenzor kurii biskupiej w Rydze. Za jego to staraniem przetłumaczono i wydano dyplomik M. I. w języku łotewskim. Wielce życzliwym dla Milicji Niepokalanej jest również biskup ryski, ks. Józef Rancans, który w rozmowie z księdzem Karkle, tak się wyraził o M. I.: "Ponieważ Łotwa jest krajem Maryi, (Terra Mariana), więc w Łotwie niech rządzi Bóg i Maryja". Czyli innymi słowy chciał powiedzieć: oby jak najprędzej cała Łotwa stanęła pod berłem Niepokalanej, w szeregach Jej Milicji.

W Rumunii Stowarzyszenie M. I. zapoczątkował O. Józef Pal, franciszkanin, jeden z pierwszych członków Milicji, serdeczny przyjaciel i doradca O. Maksymiliana Kolbe. Obecnie jest on prowincjałem rumuńskiej prowincji OO. Franciszkanów i gorliwie pracuje nad rozszerzaniem Milicji.

O działalności M. I. w Rumunii między innymi tak pisze O. Pal: "Wynik pracy jest imponujący... Niepokalana jeszcze w tym życiu nagradza swoich apostołów, którzy wspaniałomyślnie rozszerzają Milicję i z hasłem "Przez Maryję do Jezusa" dążą do uświęcenia i zbawienia wszystkich dusz.

W Belgii właściwy ruch M. I. zaczyna się dopiero z końcem 1933 r. W tym czasie objawienia Matki Bożej w Boeauraing (Borę) zrobiły na Belgijczykach wielkie wrażenie, pobudzając ich serca do miłości i ufności względem Niepokalanej Dziewicy. To było powodem, że Milicja Niepokalanej została przyjęta z entuzjazmem i znalazła odpowiedni teren do rozwoju.

Początek Milicji Niepokalanej w Czechosłowacji przypada na rok 1922. Przedostała się ona tutaj z Krakowa. W latach 1933 i 1934 rozwijała się M. I. wśród czeskiej Polonii dość pomyślnie, dzięki gorliwej współpracy niektórych księży narodowości polskiej i słowackiej oraz życzliwemu poparciu Polskiego Konsulatu w Ostrawie Morawskiej. Pod koniec 1934 roku napotyka Milicja Niepokalanej na różne przeszkody ze strony władzy świeckiej, która, z braku bliższej znajomości rzeczy, uważała organizację M. I. za związek czysto narodowy, polityczny, działający na szkodę państwa. Trudności te zostały w, części usunięte, skoro w roku 1936 w marcu, za staraniem O. Skrudlika Norberta, franciszkanina wydano program M. I. w języku czeskim. Wówczas nie mogło być już mowy o jakimś urojonym nacjonalizmie Milicji Niepokalanej. W tym też czasie została erygowana kanonicznie pierwsza placówka M. I. w Pradze czeskiej.

Obecnie działalność M. I. w Czechosłowacji powoli idzie naprzód. W niedalekiej może przyszłości, o ile Niepokalana pozwoli ukaże się "Rycerz" w języku czeskim, jako organ tamtejszej M. I.

Nie będziemy tu jednak wyliczać szczegółów z działalności M. I. za granicą. Ogólnie tylko powiemy, że Milicja Niepokalanej znana jest dziś niemal we wszystkich krajach Europy.

Ale nie tylko w Europie, lecz systematycznie wkracza i do dalszych krain, do Indyj, Chin, Japonii, a nawet na drugą półkulę do Ameryki. Tu, w 1930 r., za staraniem O. Dominika Szymańskiego, powstała w mieście Granby dyrekcja M. I. na Amerykę Północną.

Nawiązując do Milicji Niepokalanej w Japonii, należy zaznaczyć, że przeszczepił ją tu O. Maksymilian Ma Kolbe, jej fundator. Niestrudzony ten siewca Boży i wielki miłośnik Niepokalanej przybył do Japonii w 1930 r. Jak w Polsce tak i tu zaczął akcję od wydawania "Rycerza Niepokalanej" w języku japońskim.

Po czteroletniej żmudnej i ciężkiej pracy, nakład pisemka liczącego początkowo 8 tys. egz. wzrasta do 65 tys. i jest dziś największym pismem katolickim w Japonii. Rozsyła się go tak katolikom, jak i poganom, u których cieszy się wielką sympatią.