Różaniec Prezydenta Hoovera
Drukuj

Karol Mercier, synowiec wielkiego Kardynała belgijskiego, opowiada ciekawy epizod z życia Herberta Hoovera, obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, z czasu pobytu jego w charakterze komisarza żywnościowego na okupowanych przez wojska niemieckie terenach Belgji.

Komisarz amerykański i kardynał Mercier odczuwali dla siebie szczery szacunek i poważanie. Hoover, żegnając się z Kardynałem przed swym odjazdem do Ameryki, prosił go o jakąś małą pamiątkę, o jakikolwiek przedmiot, który Książe Kościoła stale nosił przy sobie.

- Cóż ja bym mógł Panu dać? - zapytał Kardynał Mercier. - A więc naprzykład swój różaniec - odpowiedział Hoover.

Kardynał zdziwił się, że protestant prosi go o taki upominek, jednakże z całą, właściwą sobie uprzejmością, uczynił prośbie tej zadość.

Hoover wrócił do Ameryki. Najbliżsi jego przyjaciele, stale z nim obcujący, opowiadali, że odtąd zawsze nosił przy sobie w kieszeni pamiątkę po wielkim Prymasie Belgji. Być może, że i dziś jeszcze nie rozstaje się z nią. Oby tylko odmawiał!..


p>Nie znam hołdu przyjemniejszego Marji jak różaniec św.

Św. Alfons Liguori

Różaniec św. jest najlepszym sposobem modlenia się.

Św. Franciszek Salezy

Jesteś w udręczeniu i niepokoju? - Chcesz otrzymać od Boga jaką szczególniejszą łaskę?.. Nie szukaj innych modlitw - nie wysilaj się na wynalezienie gorętszych i skuteczniejszych błagań! - Weź w rękę swój różaniec i odmawiaj go! Nie porzucaj go nigdy - niech cię śmierć zastanie z różańcem w ręku!

Św. Wincenty a Paulo