Rodacy nasi w Brazylji

Na polskiej kolonji "Linka Telegraphica" w Santa Catharina - (Brazylja), otoczonej żelaznym pierścieniem kolonistów niemieckich, dzień 3 - go maja b. r. był dniem najuroczystszym, najpiękniejszym od 30 lat istnienia tejże kolonji. Już od wczesnego ranka ściągały liczne tłumy rodaków odświętnie ubranych, by wziąć udział w religijno - cywilnej uroczystości. Przeszło 40 dzieci dobrze przygotowanych przez prof. inż. p. Alf. Józefa Eichela przyjęło po raz pierwszy Ciało Baranka Niepokalanego. Około dziesiątej godziny na obszernym, w zieleń ubranym placu odbyła się Msza św. polowa celebrowaną przez ks. Antoniego Kuczerowskiego, który przy tej okazji wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Mszy św. nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru polskiego oraz nader piękna przemowa prof. inż. p. Alf. J. Eichela. Około godziny 14 - ej wszyscy koloniści z różańcem w ręku, a korną modlitwą na ustach - odprawiając równocześnie przy prowizorycznych stacjach Drogę Krzyżową, wspinali się na górę 800 m. wysoką, by wziąć udział w rzadkiej tu uroczystości poświęcenia krzyża i 8 m. wysokiego, zrobionego przez samych kolonistów z drzewa cedrowego. Przy tej okazji było kilka przemówień, palono ognie sztuczne oraz puszczano różnokolorowe rakiety.

Polacy w Brazylii
Na lewo poświęcenie sztandaru; po bokach stoją: ks. Antoni Kuczerowski i prof. A. J. Eichel. Na prawo poświęcenie krzyża 18 m. wysokiego. W około stoją nasi Rodacy mieszkający w Brazylji.

Wieczorem odegrany bardzo pięknie dramat "Błąd drukarski.", zamknął święto "Królowej Korony Polskiej".

"Niech symbol naszej wiary - krzyż św. - ustawiony na wysokiej górze, a widziany ze wszystkich stron w obrębie 12 km. pobłogosławi naszym rodakom za ich trudy - znoje - poświecenie i przypomina im zarazem, że kto z Chrystusem żyje - cierpi i pracuje z Nim, będzie też z Nim w górnej krainie królował".