Przygotowania do Kongresu Eucharystycznego w Kartaginie

Jeszcze nie przeminęły echa ostatniego Kongresu Eucharystycznego w Sydney w Australji, a już rozpoczęły się na szeroką skalę przygotowania do następnego międzynarodowego Kongresu, który ma się odbyć w Kartaginie afrykańskiej, w związku z 1500-letnim jubileuszem wielkiego syna Kartaginy i doktora Kościoła, św. Augustyna - w roku 1930.

W Paryżu pracuje stały Komitet Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Dzisiaj już przygotowują tam olbrzymią ilość namiotów, które z powodu braku mieszkań w Kartaginie i pobliskim Tunisie będą użyte w czasie Kongresu, jako hotele przenośne dla uczestników. Rozmieszczone one zostaną między Kartaginą a Tunisem. Okręty różnych towarzystw morskich będą stały na kotwicy w porcie Tunisu La Goulette i będą służyły również jako czasowe hotele.

Główne zebrania i ceremonje religijne odbędą się w Tunisie, odległym tylko o kilka kilometrów od Kartaginy. W Kartaginie samej będzie uroczyście obchodzony ostatni dzień Kongresu wraz z uroczystą procesją.

W Tunisie, który liczy 180 tysięcy mieszkańców, jest wiele katolickich kościołów, które będą użyte jako sale posiedzeń Kongresu. Głównym tematem poszczególnych referatów będzie: św. Augustyn i Najświętsza Eucharystja.

Cały Algier i Marokko w oczekiwaniu przyszłych uroczystości przygotowuje się już dzisiaj do nich gorączkowo. Wszystkie władze cywilne współpracują gorliwie z władzami duchownemi i miejscowym komitetem. Katolicy i muzułmanie bez i różnicy religji, złączyli się zgodnie w jednej myśli, by dnie Kongresu wypadły jaknajbardziej uroczyście i imponująco. Bey Tunisu i regent posiadłości francuskich są w stałym kontakcie z Arcybiskupem kartagińskim i katolickiem duchowieństwem. Zarząd kolei przygotowuje rozkład specjalnych pociągów.

Zaznaczyć trzeba, że dwaj wnukowie beja i 86 księżniczek królewskiego rodu, jakkolwiek muzułmanie, uczęszczają do szkół katolickich. Niedawno przedstawiciele wyższych klas Muzułmańskich zwrócili się do arcybiskupa z prośbą o pomnożenie liczby szkół katolickich.

Wierzymy, że błogosławieństwo eucharystyczne przyniesie temu krajowi gorący płomień prawdziwej Wiary...