Protestanci w Szwecji znów wracają do czci Świętych.

W ostatnich czasach daje się zauważyć w Szwecji protestanckiej, a więc wykluczającej cześć Świętych, coraz większe zainteresowanie się Świętymi, zwłaszcza pochodzącymi z samej Szwecji. I tak: w miejscu, gdzie św. Stefan (po szwedzku Helige Staffan) przed 900 laty zamordowany został przez pogan, w prowincji północnej Helsinglandzie, odsłoniono uroczyście kamień pamiątkowy. Patronka miasta Skoerde św. Helena uczczona będzie wkrótce wspaniałym obchodem. Szwedzka św. Helena, będąc żoną Svena Apostaty, który powrócił do pogaństwa (żyła w wieku XII) przeciwdziałała gorliwie dążeniom męża skierowanym ku przywróceniu z powrotem pogaństwa. Gorliwość swoją uwieńczyła męczeństwem.

Z pośród szwedzkich Świętych tylko św. Brygida znana jest w całym katolickim świecie, a to dzięki swoim niezwykłym objawieniom.