Program Milicji Niepokalanej (M. I.).
Drukuj

"Ona zetrze głowę twoją." (Gen, 111. 15.) "Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie." (Off. M. M. P.).

Z serca błogosławimy członkom Milicji Niepokalanej; walcząc pod sztandarem Matki Bożej, niech świat cały do stóp Jezusa prowadzić Kościołowi pomaga".

† Adam-Stefan

I. Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schyzmatyków i t. d. a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem

Niepokalanej.

II. Warunki: 1) Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach. 2) Nosić "Medalik Cudowny".

III. Środki: 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistem:

"O Marjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za masonami i poleconymi

Tobie". 2) Wszelkie środki, byle godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przedewszystkiem zaś "Medalik

Cudowny".

UWAGA I. 1) Środki (pod nr. III.) są tylko polecone.

2) Nic nie obowiązuje pod grzechem choćby najmniejszym; miłość ku Prz. Sercu Pana Jezusa, aby jaknajwięcej dusz jaknajściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem.

I. 1) Każdy ksiądz, należący do Milicji Niepokalanej, może także i innych do niej przyjmować. Dyplomiki i medaliki wysyłamy na żądanie bezpłatnie, by wszyscy, nawet najubożsi, mogli do niej należeć; na pokrycie zaś kosztów przyjmujemy dobrowolne ofiary od nowowpisanych.

2) Można również wpisywać się do Milicji Niepokalanej listownie wprost w Administracji "Rycerza Niepokalanej", OO. Franciszkanie, Niepokalanów, p. Teresin Soch.

Najważniejsze władze i odpusty nadane Stowarzyszeniu Milicji Niepokalanej przez Stolicę Apostolską

(Breve Ap. z dnia 18 grudnia 1926 i 5 kwietnia 1927 roku.)

Dla kapłanów, którzy do milicji należą i ją szerzą:

Władza poświęcania różańców i koronek samym tylko znakiem Krzyża św. i przywiązywania do tychże odpustu po 500 dni za każde "Ojcze nasz" lub "Zdrowaś za zgodą miejscowego biskupa.

Władza nadawania na koronki, różańce, krzyżyki figurki metalowe i medaliki odpustów papieskich.

Władza nadawania na koronki odpustów św. Brygidy.

Władza nadawania na krzyżyki odpustu na godzinę śmierci.

Przywilej ołtarza uprzywilejowanego cztery razy w tygodniu, o ile skądinąd już tego nie mają.

Dla wszystkich wiernych członków Milicji:

Odpust zupełny pod zwykłemi warunkami: 1) w dzień wstąpienia do Milicji, 2) w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 3) w dowolnym dniu wśród każdego miesiąca, 4) w godzinę śmierci.

Odpust 300 dni za akty strzeliste: 1) "O Marjo bez orzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie". 2) "Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza: daj mi "moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim".

Odpust 100 dni: za każdy uczynek gorliwości zmierzający dla zbawienia dusz w myśl celów Milicji.