Program Milicji Niepokalanej (M. I.).
Drukuj

"Ona zetrze głowę twoją." (Gen. III. 15.) "Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie." (Off. N. M. P.).

"Z serca błogosławimy, członkom Milicji Niepokalanej; walcząc pod sztandarem Matki Bożej, niech świat cały do stóp Jezusa prowadzić Kościołowi pomaga".

† Adam - Stefan.

I. Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków i t. d. a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

II. Warunki: 1) Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach

nosić "Medalik Cudowny".

III. ŚRODKI: 1) O ile możności raz na dzień się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym:

"O Marjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie". 2) Wszelkie środki byle godziwe na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przedewszystkiem zaś "Medalik Cudowny".

UWAGA I: Środki (pod nr. III.) są tylko polecone.

2) Nic nie obowiązuje pod grzechem choćby najmniejszym; miłość ku Prz. Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem.

UWAGA II: 1) Każdy ksiądz, należący do Milicji Niepokalanej, może także i innych do niej przyjmować. Dyplomiki i medaliki wysyłamy na żądanie bezpłatnie, by wszyscy, nawet najubożsi mogli do niej należeć; na pokrycie zaś kosztów przyjmujemy dobrowolne ofiary od nowowpisanych.

2) Można również wpisywać się do Milicji Niepokalanej listownie wprost w Administracji "Rycerza Niepokalanej" OO. Franciszkanie, Niepokalanów, p. Teresin Soch.

Akt poświęcenia się N. M. P. Niepokalanej.

O Niepokalana nieba i ziemi Królowo Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik rzucam się do stóp Twoich kornie błagając abyś mnie całego zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkiemi władzami mej duszy i ciała i z całem mem życiem, śmiercią i wiecznością cokolwiek Ci się podoba.
Użyj tekże, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: ONA ZETRZE GŁOWĘ TWOJĄ jakoteż: WSZYSTKIE HEREZJE SAMAŚ ZNISZCZYŁA NA CAŁYM ŚWIECIE, abym w Twych niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się. użytecznym narzędziem do zaszczepienia i najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jaknajwiekszego rozszerzenia błogiego Królestwa Najśw. Serca Jezusowego: albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez TWOJE bowiem ręce wszelkie łaski z Najsł. Serca Jezusowego na nas spływają.

V. Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza.

R. I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.