Pokłon Trzech Mędrców
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 1/1949, grafika przy artykule: Pokłon Trzech Mędrców, s. 16

Trzej Mędrcy - to przykład niezłomnych charakterów. Ujrzeli gwiazdę Mesjasza na Wschodzie i przyszli oddać Mu pokłon. Nie zraziła ich długa i uciążliwa podróż, ani drwiny współobywateli, ani obojętność mieszkańców Judei. Posłuszni łasce - znaleźli Prawdę, a po powrocie stali się jej głosicielami w swojej krainie. Dziś Kościół ma pamiątkę hołdu Trzech Mędrców obchodzi święto Epifanii czyli objawienia się Chrystusa poganom. Cieszy się, że już ponad 400 milionów wiernych uznaje w pełni Prawdę objawioną i zachęca wszystkich do pracy apostolskiej, by i reszta świata jak najprędzej oddała należny hołd Chrystusowi.