Podziękowanie
Drukuj

"Dziwnym sposobem zyskała Sobie Matuchna Najświętsza 2 nowe abonentki, konwiktorki 12-letnie. Obie zachorowały na anginę, a jedna z nich była już w największem niebezpieczeństwie. Zrozpaczona prosiłam gorąco Matuchny Bożej (był to dzień sobotni) o zdrowie dla mej wychowanki. Włożywszy na jej szyję Cudowny Medalik, kazałam jej przyrzec, że po wyzdrowieniu prenumerować będzie "Rycerza Niepokalanej". Od tego dnia nastąpiło zupełne polepszenie i teraz daleko zdrowsze się czuje, niż przed anginą. Druga chora, choć nie znajdowała się w tak wielkiem niebezpieczeństwie, prosiła również o to pisemko".

S. Leonarda