PODZIĘKOWANIA
Drukuj

ŁĘCZYCA, dn. 22. VII. 25 r.

W rodzinnej mojej wsi ukazała się zaraźliwa choroba; na którą w jednym domu umarło dwoje dzieci, - a jedno z pozostałych jeszcze było beznadziejnie chore. Wówczas przyszły mi na myśl owe wzruszające podziękowania z "Rycerza" Matce Boskiej. Uczyniłem tedy ślub Matce Niepokalanej, że o ile to konające prawie dziecko wyzdrowieje i choroba ta zniknie, to napiszę o tem podziękowanie do "Rycerza". Ponieważ dziecko wyzdrowiało, a choroba zniknęła, więc piszę o tem, polecając zarazem i siebie na całe życie w szczególną opiekę M. B. Nieustającej Pomocy.

Składam również serdeczne podziękowanie Maryi Niepokalanie Poczętej za łaski, udzielone mi w życiu duchowe m.

Proszę Ją o te łaski codziennie, odmawiając z ufnością trzy razy na dzień po trzy Zdrowaś Marjo.

F. P.


ZAWIERCIE, 11. V. 25

W pierwszych dniach kwietnia pochorowało się nam dwuletnie dziecko na dyfterję, zdawało się nie przetrzyma. Obiecałam ogłosić w "Rycerzu", dałam medalik na szyję Matki Najśw. i dzisiaj jest zupełnie zdrowe.

Siostra Teresa
Sł. N. M. Panny.


Składam najgorętsze podziękowanie Niepokalanej w Cudy Wielmożnej Marji i Sercu Jezusowemu za szczęśliwą operację w październiku ub. r. i uzyskaną po 4 miesiącach mowę, Na gardło cierpiałam lat 18.

Rycerka Marji
Jadwiga Niemczewska


RZESZÓW

W roku 1922 miałem ważną sprawę sądową. Byłam oskarżona za fałszywy ciężarek i nie mogłam się wytłumaczyć skąd się znalazł w mym sklepie. Poleciłam tą sprawę Cudownej Matce Najświętszej i św. Antoniemu w kościele OO. Bernardynów w Rzeszowie. Prośby moje nie były daremne. Podczas ostatniej rozprawy - przyznał się żyd, że u mnie pożyczał ciężarek i oddał mnie z powrotem fałszywy. Jednak zaniedbałam wykonania mojej obietnicy. W szeregu poważnych wypadków, tyczących rodziny, a obecnie mnie, upatruję zasłużone napomnienie. Zwracam się więc Mario Cudownej Matuchny i św. Antoniego z najpokorniejszem przeproszeniem za zwłokę. Składam jaknajgorętsze podziękowanie, oraz polecam się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, Matce Najświętszej i św. Antoniemu z prośbą o dalszą pomoc. (Of. 2 zł.)

Emilja Furmanowa


Wtedy tylko kochacie prawdziwie Marję, jeżeli się staracie Ją naśladować.

Św. Hieronim