PODZIĘKOWANIA
Drukuj

WARSZAWA, 7. IX. 1925.

Sprawa moja zdawała się już niemożliwą. W tym wielkim smutku udałam się z prośbą o pomoc do Marji, Której całkowicie zaufałam. Obecnie cieszę się szczęściem, że prośba moja została wysłuchaną, za co niech Jej będą dzięki, cześć, chwała i uwielbienia na wieki. (of. 10 rubli złot.)

W. G.

PŁOCK, 20. VIII. 1925 roku.

Na skutek wytworzenia się dość przykrych warunków, z powodu usunięcia wyrokiem sądowym pewnej rodziny z budynku po-Benedyktyńskiego w Płocku, pomyślne załatwienie całej sprawy ośmieliłem się polecić Matce Boskiej Niepokalanie Poczętej, Której cześć wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej" w szczególny sposób rozsławia. Przyczem, gdyby sprawa przyjęła odpowiedni kierunek, powziąłem o tem uczynić dziękczynną notatkę w wydawnictwie: "Rycerza Niepokalanej" i w dowód wdzięczności, oprócz tej drukowanej notatki, bezinteresownie rozrzucić 100 numerów "Rycerza" jako reklamę.
Cała sprawa została pomyślnie załatwiona, co niniejszem przypisuję opiece Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Której cześć i honor niech "Rycerz Niepokalanej" dalej głosi.

Ks. Józef Strojnowski