Podziękowania
Drukuj

KRAKÓW 14. IV. 24.

Przez siedem lat nie miałem żadnej wiadomości od rodziców z Rosji. Oddałem się Matce Najświętszej i w przeciągu miesiąca otrzymałem od nich wiadomość, za co Matce Najświętszej dziękuje i składam 5 mil. jako ofiarę dziękczynną z prośbą o dalszą opiekę.

A. Szadkowski

ZIELĄTKOWO. 19. III. 24.

Wedle uczynionej obietnicy składam publicznie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej najserdeczniejsze dzięki za nadzwyczajne uzdrowienie. Dnia 11. II. 24. byłam już tak ciężko chora, że wszelkie nadzieje dalszego życia znikły. Udałam się w ostatnich jeszcze chwilach przytomności o pomoc do Niepokalanej obiecując ogłosić publicznie łask w Rycerzu Niepokalanej. Natychmiast nastąpiło polepszenie, a w krótkim czasie odzyskałam zupełnie zdrowie. Z wdzięczności za odebraną łaskę zdrowia przesyłam małą ofiarę 1.000.000 Mk. na rozszerzenie Rycerza Niepokalanej.

Tekla Gason

POZNAŃ

Za przywrócenie mi zdrowie, składam Matuchnie Najświętszej, w Cudy Wielmożnej w kościele OO- Franciszkanów w Poznaniu, najserdeczniejsze podziękowanie. Proszę zarazem najpokorniej, by Najśw. Panienka, raczyła mi udzielić tyle zdrowia i łaski bym stale pracować mogła. Za co z wdzięczności składam u Jej stóp, na rozszerzenie "Rycerza Niepokalanej". 10.000.000

J. Ab. z Poznania