Podziękowania
Drukuj

KRAKÓW. 19. IV. 24.

Serdeczne podziękowanie składam Niepokalanej za skuteczną opiekę w chwilach niemocy i zwątpienia, załączając 10 zł. na "Rycerza Niepokalanej".

Dr. Jan Momot.

NOWY SĄCZ. 24. IX. 24.

Stosownie do uczynionej obietnicy składam najserdeczniejsze podziękowanie Matce Najświętszej za widoczną pomoc, jakiej doznał ze strony tej Najukochańszej Matki mój syn Marjan przy składaniu egzaminu i proszę o wydrukowanie tego podziękowania w "Rycerzu Niepokalanej". Przesyłam równocześnie na rozpowszechnienie "Rycerza" przekazem 10 zł.

Upraszam przy tej sposobności o przysłanie mi "Kalendarza".

Karol Nikiel
profesor gimnazjum I.

POZNAŃ. 15. IX. 24.

Składam najserdeczniejsze podziękowanie Matce Najświętszej za uzdrowienie mojej małej siostrzenicy. Wierzę, że jedynie przyczyna Matki Boskiej Częstochowskiej wyjednała jej łaskę zdrowia. Wątłe to było zawsze, a w pierwszych dniach lipca nagle zachorowała. Stan zdrowia od razu stał się tak niebezpiecznym, że lekarz, którego siostra przywołała bez ogródki wyraził się wcale niepomyślnie. Twierdził, że dzieci umierają z tego powodu, choć czasem choroba nie jest do tego stopnia rozwinięta, jak w tym wypadku. Zaniepokojonej wysoce udałyśmy się w gorliwej modlitwie do Matki Boskiej Częstochowskiej z prośbą o zdrowie, obiecując w razie wysłuchania podziękować publicznie Niebios Królowej, co też niniejszem czynię z pragnieniem aby ufność w pomoc Matki Najświętszej jeszcze szersze zatoczyła kręgi w narodzie naszym.

M. D.

WIŚNICZ NOWY. 2. IX. 24.

Stosownie do uczynionej obietnicy składam Najśwjętszej Pannie Maryi Niepokalanej najserdeczniejsze dzięki za udrowienie mej bardzo ciężko chorej Siostry i za wiele innych łask otrzymanych za przyczyną Najświętszej Marji Panny i Najśw. Serca Pana Jezusa.

Dołączam 10 złp. na "Rycerza Niepokalanej", i polecam nadal Jej opiece wszystkich drogich sercu memu szczególności naszą parafję a także siebie samą.

Siostra Józefa B.

POLANKA-KAROL 13, 29 IX. 24.

Proszę umieścić w "Rycerzu Niepokal." następujące podziękowanie: - Byłam złożona ciężką chorobą. Od roku lekarze nie zostawiali dużo nadziei wyleczenia. W mej niemocy udałam się do Matki Boskiej, ofiarując się Jej. Również postanowiłam ogłosić w "Rycerzu Niepokalanej", jeżeli mnie wysłuchać i uzdrowić zechce. Z wdzięcznością spieszę złożyć Matuchnie Najświętszej moje podziękowanie za przywrócone zdrowie i składam 3 zł. na rozpowszechnienie "Rycerza Niepokalanej".

Karolina Bębnowa.

JASIENICA k. Brzozowa.

Ja, niżej podpisana, składam publiczne podziękowanie N.M.P. za wyleczenie mnie z ciężkiej choroby. Nie widząc znikąd ratunku, uciekłam się do Najśw. Panny Niepokalanej i w krótkim czasie uczułam się zdrowszą. Teraz już chodzę i pracuję, jak dawniej. Proszę o ogłoszenie tego w "Rycerzu Niepokalanej" i polecam się dalszej opiece N.M.P., błagając o dalsze łaski i o dobre zdrowie dla siebie i dla całej rodziny.

Katarzyna Sz.

Proszę serdecznie o zamieszczenie w najbliższym numerze "Rycerza" mego najpokorniejszego podziękowania Najśw. Sercu P. Jezusa i Niepokalanej Królowej naszej za uzdrowienie mojej żony z niebezpiecznej choroby. W sobotę 9-go sierpnia b. r. zachorowała ona ciężko, a 11 od rana zaczęła tracić przytomność i popadać co chwilę w omdlenie. Okazało się, że ratunek ludzki i wszelkie lekarstwa nic nie pomagają, a nawet robiło się coraz gorzej.

Po zaopatrzeniu Najśw. Sakramentem przez miejscowego ks. Proboszcza wyglądaliśmy już tylko jej śmierci. W tem zmartwieniu pogrążony, podałem jej w rękę Cudowny Medalik (od roku jesteśmy wszyscy w domu wpisani do Milicji Niepokalanej) i z całą ufnością poczęliśmy błagać Matkę Najświętszą o litość i miłosierdzie.

Noc przeszła, lecz niebezpieczeństwo jeszcze trwało. Rozpoczęliśmy nowennę do N.M.P. i o dziwo! Dnia 14 sierpnia o godz. 4 po południu, kiedy dzwony zaczęły wzywać wiernych na nieszpory, żona moja, choć słaba i chwiejąca się, powstała na nogi, a na drugi dzień w sam odpust już oboje z dziećmi byliśmy w kościele.

Za tę i za inne liczne łaski składam publiczne podziękowanie N. Sercu P. Jezusa i Królowej Niepokalanej, prosząc o dalsze łaski tak dla siebie, jak i dla całej mojej rodziny.

Stanisław Mańka.

Poznań 9. X. 1924.

Składam publicznie hołd i podziękowanie Niepokalanej za przywrócenie zdrowia ciężko choremu synkowi mojemu, prosząc o dalsze łaski dla rodziny, a szczególniej o wysłuchanie jednej prośby w mojem trudnem położeniu. Szczerze oddany.

Herzog, porucznik

Poznań 7 września 1924

Za uzdrowienie mojemu bratu prawej ręki, której wedle orzeczenia lekarskiego groziła bezwładność, składam Matuchnie Najświętszej [Najświętrzej] najserdeczniejsze podziękowanie. Polecam nadal Jej Macierzyńskiej Opiece mego brata i wszystkich drogich sercu memu, a także siebie samą. Z wdzięczności składam u stóp Najlepszej Matuchny na rozszerzenie "Rycerza Nieookalanej" 10 zł.

M. H.

Kaliska 4. X. 1924.

Proszę o łaskawe umieszczenie w "Rycerzu Niepokalanej" mojego podziękowania: Dziękuję za odebraną łaskę za przyczyną Najśw. Panienki. Zarazem przysyłam na ofiarę 3 zł.

Niziołkiewicz, nauczyciel.