Podziękowania
Drukuj

FABIANOWO, dnia 15. V. 24 r. Przesyłam ofiarę na "Ryc. Niep." w kwocie 6 złp. Ja Ignacy Piątek, proszę o zamieszczenie niżej podanego podziękowania w "Rycerzu Niep." Wedle uczynionej obietnicy składam publicznie Najświętszej Marji Pannie Niepokalanej najserdeczniejsze dzięki za przywrócenie zdrowia.

Ignacy Piątek

POZNAŃ, 12. IV. 24 r.

Okradli mię złodzieje ze wszystkiego, zostawili mię w tem tylko, co miałam na sobie. Strapiona niezmiernie udałam się w gorącej prośbie do Marji, Pocieszycielki wszystkich strapionych o pomoc i pociechę. i pocieszyła mię, bo w dziwny wprost sposób wykryto złodziei. Poczuwając się więc do wdzięczności względem Niepokalanej, składam Jej publiczne podziękowanie, (of. 5.000.000 Mk.)

Woźniak

Bydgoszcz, dnia 9. 6. 24 r.

"Stosownie do uczynionej obietnicy składam publiczne podziękwanie Niepokalanej Panience za wyleczenie braciszka mojego z pewnej choroby.

A. Holcówna z G.

ROGOŹNO, dnia 22. V. 1924 r.

Zapadłszy na niebezpieczną chorobę, straciłam już nadzieję wyzdrowienia. W tem wielkiem strapieniu oddałam się pod opiekę Niepokalanej Marji Panny, prosząc ją gorąco o łaskę wyzdrowienia i czyniąc obietnicę ogłoszenia publicznie łaskę w "Rycerzu Niepokalanej". Odzyskawszy zdrowie za przyczyną Niepokalanej, składam najserdeczniejsze dzięki i chcę być Jej wdzięczną do końca życia.

Z wdzięczności za odebraną łaskę składam małą ofiarę (5.000.000. Mk.)

M. M.