Podziękowania
Drukuj

Mazinki

"Stosownie do uczynionej obietnicy, składam publicznie Najśw. Pannie Marji Niepokalanej najserdeczniejsze dzięki za pomoc nadzwyczajną do ukończenia w r. b. w ciągu dwu miesięcy kursu humanistycznego i pedagogicznego z wynikiem "bardzo dobrym", nad czem w zwykłym trybie należało pracować przynajmniej 2 lata. Proszę zarazem o podobnąż łaskę w pewnej zbożnej, a bardzo ważnej sprawie na rok następujący".

Bolesław Poczopko
nauczyciel

Poznań

"W ciężkiem strapieniu pogrążona, udałam się do Matki Bożej w "Cudy Wielmożnej" w kościele OO. Franciszkanów w Poznaniu. Rychło znalazłam pomoc i pociechę. Z wdzięczności więc składam niebieskiej, a najsłodszej Matce naszej publiczne podziękowanie. Zarazem posyłam 300.000 Mp. na "Rycerza Niepokalanej", aby to pisemko mogło coraz więcej się szerzyć i wśród tych, którzy go nabyć nie mogą i wszystkim głosić jak dobrą, jak słodką, jak dla każdego miłosierną i łaskawą jest Pani nasza, Marja".

Marja Mikołajczak

Poznań

"Publiczne podziękowanie składam za łaski odebrane przed obrazem M. B. w "Cudy Wielmożnej" w kościele OO. Franciszkanów i z prośbą o dalszą opiekę i pomoc w drodze do doskonałości dla mnie i dla braci mych drogich R. R. przesyłam przekazem pocztowym 100.000 Mk. na rozszerzenie "Rycerza Niepokalanej", aby jaknajwięcej dusz pociechę i ulgę z Niego czerpać mogło i aby Marja pobłogosławiła naszej Milicji Niepokalanej".

Ella Burdelska.
czł. Mil. Niepokal.