Po cóż?!...
Drukuj

Po cóż zaprzątać sobie głowę owymi rozprawami uczonych teologów co do tego, czy przeznaczenie do chwały poprzedza przewidzenie zasług naszych, czy też po ich przez Boga przewidzeniu zapada: czy zapisani jesteśmy, czy niezapisani w Księdze żywota? Byleśmy byli prawdziwymi sługami Maryi i uzyskali Jej opiekę, będziemy bez wątpienia z liczby wybranych, gdyż według tego, jak twierdzi święty Jan Damasceński, Pan Bóg tych tylko obdarza nabożeństwem ku Swej Najświętszej Matce, których chce zbawić.

Św. Alfons Liguori