Pius XII wzywa świat do pokoju
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 3/1947, grafiki do artykułu: Pius XII wzywa świat do pokoju, s. 79

Opis zdjęcia powyżej: [z lewej] 1. W czasie jubileuszowej Mszy św. Ojciec Św[ięty] przemawia do ludu od ołtarza Konfesji. [z prawej, u góry] 2. Pius XII w otoczeniu robotników. [z prawej, na dole] - 3. Na tronie św. Piotra.


Wszyscy wiedzą ile wysiłków włożył Ojciec Św[ięty], by zapobiec wojnie, Gdy mimo to wojna wybuchła, Papież czynił wszystko, by skrócić jej trwanie i złagodzić jej; okropność! Po wojnie z wyżyn Watykanu idzie w świat już drugie orędzie wołające o pokój szybki, sprawiedliwy i trwały.

Oto słowa orędzia, zwrócone do wiernych:

JEŻELI CHCE SIĘ NAWRÓCIĆ DO ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI, WIODĄCEJ DO POKOJU, TRZEBA PRZEJŚĆ PRZEZ BETLEJEM, TRZEBA PRZYPOMNIEĆ SOBIE PRZYKŁAD I NAUKĘ TEGO, KTÓRY OD KOLEBKI DO GROBU ZA NAJWIĘKSZE SWE ZADANIE UWAŻAŁ PEŁNIĆ WOLĘ OJCA NIEBIESKIEGO. A CHCĄC WYCIĄGNĄĆ ŚWIAT Z NOCY BŁĘDU I Z BŁOTA GRZECHU, WPAJAŁ W LUDZI ZROZUMIENIE PODDANIA SIĘ PRAWU BOŻEMU JAKO NORMIE SŁUSZNEJ MYŚLI, BODŹCOWI SILNEJ WOLI I MIERZE ZDROWEGO I SUMIENNEGO CZYNU.

WIELKI POWRÓT DO ZASAD ORĘDZIA Z BETLEJEM NIE BYŁ NIGDY TAK KONIECZNY JAK DZISIAJ.

ZAISTE, RZADKO KIEDY UWIDOCZNIŁO SIĘ BOLESNE PRZECIWIEŃSTWO MIEDZY PRZYKAZANIAMI ORĘDZIA BOŻEGO A RZECZYWISTOŚCIĄ, NA KTÓRĄ PATRZYMY.

CZYŻ POD CIĘŻAREM TEGO PRZECIWIEŃSTWA MIELIBYŚCIE WY, DRODZY SYNOWIE I CÓRKI, STRACIĆ ODWAGĘ? MIELIBYŚCIE ZWIĘKSZAĆ LICZBĘ TYCH, CO ZDEZORIENTOWANI NIESTAŁOŚCIĄ CZASÓW, SŁANIAJĄ SIĘ SAMI, A PRZEZ TO WIĘCEJ LUB MNIEJ ŚWIADOMIE SŁUŻĄ SPRAWIE NIEPRZYJACIÓŁ CHRYSTUSA? MIELIBYŚCIE DAĆ DOWÓD MAŁODUSZNOŚCI WOBEC WZRASTAJĄCEJ FALI PYCHY I GWAŁTU ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIEGO?

DZIŚ JAK WCZORAJ, JUTRO JAK DZIŚ, WSZYSTKIE WYSIŁKI, BY POKONAĆ I ROZBIĆ KOŚCIÓŁ MUSZĄ USTĄPIĆ WOBEC SIŁY ŻYCIOWEJ "ZWIĄZKU MIŁOŚCI", KTÓRY JEDNOCZY PASTERZA Z TRZODĄ. JEŻELI W CIĘŻKIM WYPEŁNIENIU SWEGO OBOWIĄZKU COŚ NAS USPOKAJA I OŻYWIA, TO WŁAŚNIE WIARA W TEGO, KTÓRY WYBIERA SŁABE, BY POKONAĆ PYCHĘ SILNYCH, I TO MOCNE PRZEŚWIADCZENIE, ŻE MOŻNA LICZYĆ NA MODLITWĘ, NA WIERNOŚĆ, NA CZUJNOŚĆ WAS, "WOJSKA DOBRZE USZYKOWANEGO" (Pieśń 6,3). KTÓREGO SPRAWNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE NIERAZ SIĘ JUŻ OKAZAŁO.

OSTATNIO MIELIŚMY SZCZĘŚCIE WYNIEŚĆ NA OŁTARZE HEROICZNY ZASTĘP MĘCZENNIKÓW CHIŃSKICH, KTÓRZY PIECZĘTUJĄC KRWIĄ WYZNANIE SWEJ WIARY, UŚWIETNILI BRZASK NASZEGO STULECIA. OBY PRZYKŁAD ICH MĘSTWA I GARDZĄCEJ ŚMIERCIĄ WIERNOŚCI ZAPALAŁ SERCA NASZYCH UKOCHANYCH SYNÓW I CÓREK I WPOIŁ W NIE TĘ SAMĄ MOC I UFNOŚĆ, KTÓRE CHORĄGWI CHRYSTUSOWEJ ZAPEWNIAJĄ POKOJOWE ZWYCIĘSTWO DLA WIĘKSZEGO DOBRA CAŁEJ LUDZKOŚCI"?

PIUS XII, PAPIEŻ


Ludzkość wtedy dopiero będzie szczęśliwa, gdy NIEPOKALANA na całym świecie będzie królowała.

O. Maksymilian Maria Kolbe