Pieśń poranna i wieczorna

PORANNA

Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie cały świat w pokorze
Panno święta cześć oddaje,
Matką swoją Cię uznaje.

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do Marji sercem wołam,
Do Niej moją myśl podnoszę
I o pomoc bardzo proszę

I udzielasz mi pomocy
Każdej chwili dnia i nocy,
Zwłaszcza w biedzie i potrzebie:
Jakże więc nie kochać Ciebie?

Zawsześ Matką mi łaskawą,
Gdy przychodzę z jaką sprawą,
Zawsze serce Twe
Współczuje i pociesza i ratuje!

Matko, póki życia stanie.
Serce czcić Cię nie przestanie:
Zawsze kochać będzie Ciebie,
Tu na ziemi - potem w niebie!

WIECZORNA

Wszystkie nasze dzienne sprawy,
Nasze trudy i zabawy
Tobie Matko oddajemy:
Błogosław nas, gdy zaśniemy!

Twoje oczy w naszą stronę
Zawsze, zawsze obrócone
Nie odmawiasz nam pomocy
Ani we dnie ani w nocy!

Matko nasza, Matko droga,
Proś za nami Pana Boga:
Niechaj litość ma nad nami
Niewiernymi, ah! sługami!...

A gdy życie jak noc zleci,
Wiekuisty dzień zaświeci,
Niech nas Jezus przyjmie w niebie,
Byśmy mogli ujrzeć Ciebie!

Tam podziękę Ci złożymy,
Tam serdecznie zanucimy:
- Święta, Święta, stokroć Święta,
Bez zmazy grzechu poczęta!