Otwarcie uroczystości jubileuszowych św. Franciszka w Assyżu

Z niesłychanym przepychem, wśród nadzwyczajnych ceremonji rozpoczęto w Assyżu uroczystości jubileuszowe ku uczczeniu 700-nej rocznicy śmierci Św. Franciszka Serafickiego. Dnia 29, 30 i 31 lipca w bazylikach Św. Franciszka i Matki Boskiej Anielskiej odprawiono triduum przygotowawcze, podczas którego najwybitniejsi kaznodzieje franciszkańscy głosili Słowo Boże. Właściwa uroczystość rozpoczęła się o godz. 12 w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia. Tysiące pielgrzymów nietylko z Włoch, ale z całej Europy, a nawet z Ameryki dążyło do Assyżu nadzwyczajnymi pociągami. Wśród mrowia ludzi na ulicach miasta widać niezliczoną liczbę zakonników i zakonnic wszystkich odcieni franciszkańskich. Miasto wspaniale udekorowane flagami, girlandami i emblematami franciszkańskimi.

Dnia 31 lipca o godz. 6 wieczorem w olbrzymiej sali refektarza w Convento Sacro, tuż obok bazyliki Św. Franciszka odbył się wielki koncert religijny chóru papieskiego, który specjalnie na te uroczystości przybył do Assyżu. Pod batutą sławnego dyrektora śpiewu mons. R. Casimiri"ego chór ten wykonał szereg utworów religijnych, klasycznych a la capella na 4 i 5 głosów mieszanych.

Tegoż dnia wieczorem od godz. 9 do 10 orkiestry z całej prowincji umbryjskiej przygrywały na głównym rynku Assyżu. O godz. 10 w pałacu Civico odbyło się powitanie różnych osobistości i delegacyj, przybyłych na te uroczystości do Assyżu. Z ramienia rządu włoskiego przybył minister oświaty Fedele, witany owacyjnie przez wszystkich.

Na godz. 12 w nocy wszystkie delegacje i ogromne tłumy zgromadziły się przed katedrą św. Rufina, gdzie miało nastąpić uroczyste otwarcie uroczystości jubileuszowych. Do katedry wpuszczono tylko delegacje i znakomitsze osobistości.

Przygotowania do uroczystości

Punktualnie o godz. 12 w nocy rozległ się huk strzałów armatnich, zwiastujący otwarcie jubileuszu. Równocześnie w katedrze biskup Assyżu A. Luddi zaintonował: "Veni Creator" i rozpoczęła się pontyfikalna Msza Św., podczas której śpiewał chór papieski. Po Mszy Św. wyruszyła na miasto z katedry olbrzymia procesja Euchrystyczna do Bazyliki św. Franciszka. Procesja ta miała długości około 2 kilometrów, niezliczone szeregi bractw, związków, delegacyj, duchowieństwa świeckiego i zakonnego, 7 biskupów - wszyscy ze świecami w rękach poprzedzali celebransa z N. Sakramentem, następnie szli przedstawiciele rządu, rektor i profesorowie uniwersytetu z Perugji, 7 orkiestr i chór złożony z kilkuset piewaków śpiewał naprzemian z muzyką. Wszystko to sprawiało widok niezwykły, zachwycający. Dodać jeszcze należy, że miasto i cała dolina umbryjska były przepysznie iluminowane. Procesja trwała całe 3 godziny t. j. do 4 rano.

Dnia 1 sierpnia o godz. 10 rano w bazylikach Św. Franciszka i M. B. Anielskiej odprawione zostały pontyfikalne Sumy. O godz. 12 w południe biskup Assyżu wydał obiad dla wszystkich biedaków Assyżu na cześć ubogiego św. Franciszka. Przez cały dzień wszystkie kościoły Assyżu były przepełnione wiernymi, a dzwony bezustanku głosiły ludowi otwarcie jubileuszu.

Procesja z relikwjami

Po południu o godz. 7 z bazyliki św. Franciszka wyruszyła procesja z relikwiami tegoż Świętego. Procesja szła do bazyliki M. B. Anielskiej, oddalonej od miasta o 4 kilometry.

Znowu szły bez przerwy niezliczone szeregi dziatwy, młodzieży, bractw, delegacyj stowarzyszeń, duchowieństwa i pobożnego ludu. Porządek na procesjach utrzymywała policja i faszyści. Podczas tej procesji, która trwała do godziny 10 wieczorem, całe miasto i okolica wspaniale były iluminowane, puszczano sztuczne ognie, na placu przed bazyliką M. B. Anielskiej wysoko w powietrzu widniał napis z ogni "Pax et bonum" - wszystko to wywierało efekt nadzwyczajny.

Gdy procesja weszła do bazyliki, biskup franciszkański z wysokiej loży udzielił błogosławieństwa relikwjami św. Franciszka, poczem jeden z wybitnych kaznodziei Franciszkanin wygłosił porywające kazanie, kończąc je okrzykiem: "Niech żyje św. Franciszek!" który tłumy powtarzały bez przerwy.

Po kazaniu chór franciszkański wykonał szereg utworów religijnych przy akompenjamencie orkiestry smyczkowej. Litanja do Matki Boskiej na 4 głosy i błogosławieństwo i Najśw. Sakramentem zakończyły uroczystości tego dnia.

Bazylika św. Franciszka w Asyżu
Bazylika św. Franciszka w Assyżu.

Dnia 2 sierpnia w uroczystość Matki Boskiej Anielskiej o godz. 7 rano odbyła się generalna Msza św. Stowarzyszeń Młodzieży katolickiej z całej djecezji Assyskiej. O godz. 10 odprawioną została uroczysta Suma pontyfikalna. Celebrował biskup Zakonu Franciszkanów. Podczas Sumy śpiewał chór franciszkański. Tak rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe ku czci św. Franciszka Serafickiego w Assyżu.

Ten, który za życia chciał być nieznany, wzgardzony przez wszystkich, stał się dziś głośnym i znanym całemu światu.

Umierając, kazał się przez pokorę pochować na miejscu wzgardzonem przez wszystkich, u stóp pagórka zwanego "piekielnym", gdzie za jego czasów tracono złoczyńców; dziś do Jego grobu płyną setki tysięcy pielgrzymów z całego świata i z największą czcią całują skałę, w której został pochowany. Tak Bóg nagradza pokorę! Patrząc na niezliczone tłumy wiernych, biorących udział w uroczystościach jubileuszowych ku czci św. Franciszka, duch mimowoli podnosi się w człowieku, w serce wstępuje otucha, że pomimo ogólnego zepsucia, jakie dziś panuje na świecie, duch św. Franciszka żyje i trwa w ludzkości i da Bóg, odnowi społeczeństwo ludzkie!

Assyż, w sierpniu.