Opieka Marji
Drukuj

W kościele N. P. Marji w Gdańsku znajduje się w powszechnej czci statua Matki Bożej, o której powstaniu opowiadają tak:

Jakiś ubogi artysta został oskarżony niewinnie o zabójstwo i na śmierć skazany. Nie pomogły jego usprawiedliwienia się, tylko to zdołał uprosić, że wyrok śmierci odłożono, aby mógł spełnić swój ślub i zrobić statuę Matki Bożej. Do Niej miał wielkie nabożeństwo, Jej więc polecił swoją sprawę i zabrał się do dzieła. Nabożeństwo do Marji w pracy nim kierowało, to też tak piękną Ją przedstawił i taki łaskawy, pełen dobroci, dał wyraz Jej rysom, że ci, którzy statuę oglądali, napatrzeć się jej nie mogli. Jeden z widzów, przejęty tem, głośno wyznał, że człowiek, który takie dzieła tworzy, zbrodniarzem być nie może. Przeprowadzono jeszcze raz cały proces i tym razem niewinność artysty się okazała.

Artysta, pełen wdzięczności ku Najśw. Panience, statuę Której ocalenie zawdzięczał, darował do kościołą N. P. Marji.