Okładka
Drukuj

OD WYDAWNICTWA


grafiki na drugiej stronie okładki Rycerza Niepokalanej 1/1946

Opisy zdjęć powyżej:
[z lewej] [puste miejsce po zrabowanych intertypach]
[z prawej] ...Sześć intertypów pracowało całą parą...


W uroczystość Niepokalanego Poczęcia ub. roku odprawiona została w Niepokalanowie uroczysta Msza św. w intencji wszystkich Szan. Czytelników "Rycerza", członków "Milicji Niepokalanej" i Dobrodziejów.

Szan. Czytelnikom, którzy uiścili prenumeratę pisma na rok b. i złożyli ofiarę na wydawnictwo, składamy przez Niepokalaną serdeczne "Bóg zapłać!".

Ponieważ opłata za listy i karty pocztowe wzrosła od 1. XII. ub. r. o 100%, dlatego, prosimy wysyłaną korespondencję do administracji opłacać według obecnej taryfy (list - 3 zł, karta - 1,50 zł, list pol. 6 zł). Administracja uniknie przez to kosztów podwójnej opłaty. Do listów, które wymagają odpowiedzi, prosimy załączać znaczek pocztowy.

Od kilku lat istnieje w Niepokalanowie "Misyjny Związek Mszalny". W ciągu całego roku odprawiają się w Niepokalanowie dwa razy w tygodniu w środy i soboty Msze św. za członków Związku.

Mimo najszczerszych chęci i starań na razie nie możemy powiększyć objętości "Rycerza" ani rozszerzyć wydawnictwa M.I., choć Czytelnicy z całej Polski proszą usilnie o "Rycerzyka Niepokalanej" dla swych dzieci i o inne nasze pisma. Nawet na "Rycerza" nie dostajemy potrzebnej ilości papieru.

Nadto na drodze do rozszerzenia naszego wydawnictwa stoi brak maszyn. Przed wojną trzy najbardziej nowoczesne maszyny rotacyjne wyrzucały miliony egzemplarzy nakładu, sześć intertypów pracowało całą parą, a dziś dwie maszyny rotacyjne zniszczone, a na miejscu intertypów - pustka (fot. powyżej).

Wprawdzie zdołaliśmy już rozpoznać wiele naszego materiału graficznego wraz z intertypem w Płocku, ale mimo półrocznych starań i mimo prawa o zwrocie zrabowanych przez Niemców maszyn, nie możemy doczekać się obiecanego nam przez Ministerstwo zwrotu naszego mienia. Tym się tłumaczy ciągłe opóźnianie "Rycerza", bo ręczne składanie czcionek z ograbionych również kaszt opóźnia pracę.

Ufamy, że Czytelnicy poprą nasze starania, zwłaszcza gorącą modlitwą do Niepokalanej i Wydawnictwo podniesie się i spełni wszystkie ich pragnienia.