Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1946
RN 1/1946
1 Z Nowym Rokiem
Stanisław Jucha

Wiersz.

1 Przed poświęceniem Polski Niepokalanemu Sercu Maryi
Ks. Henryk Weryński

31 października 1942 r. Ojciec Święty Pius XII poświęcił Kościół katolicki i cały świat Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie. Od tej chwili - po różnych krajach - odbywają się poświęcenia Sercu Maryi.

2 Orędzie Episkopatu do wiernych w sprawie małżeńskiej

Nowe prawo małżeńskie, przeznaczone dla narodu niemal w całości katolickiego, niestety nie uwzględnia uprawnień i prawodawstwa Kościoła i nie liczy się z religijnymi poglądami obywateli katolików, ani z ich etyką małżeńską, ani z ich obyczajami w tej dziedzinie.

6 Co planuje na rok 1946 rodzina Piętki?
Walenty Majdański

Wiktor Piętka jest rolnikiem: bo ma dwie morgi ziemi. Ale jest również rzemieślnikiem: i to dobrym szewcem. Ma trzech synów i jedną córkę Jadzię, ale miał dzieci sześcioro.

12 Wrogowie dziecka
Jan Wojciechów

Minęły już te czasy, kiedy to w lutym 1943 r. w mroźną zimę, gestapo w Lubelskim porywało dzieci od matek i pakowało do przewiewnych bydlęcych wagonów, by je wywieźć niby w niewiadomym dla nikogo celu i kierunku.

15 Wychowanie - dźwignią kultury
Jan Archita

Człowiek tworzy kulturę, wychowanie kształtuje człowieka. Stwierdzenie to ani oryginalne, ani nowe. Ale prawdziwe i dla przyszłości naszej zasadnicze.

16 W Kościele ocalenie
Stanisław Kasznica
17 Potworne oszczerstwo

Wyjątek z przemówienia Ojca Świętego do robotników z 13 VI 1943 r.

18 Żniwo wielkie
Ida Kopecka