Okładka
Drukuj
Wniebowzięta

Od Wydawnictwa

Już bracia ukończyli odwiedziny Szanownych Czytelników i powrócili do Niepokalanowa. Niech Niepokalana wynagrodzi za tak serdeczne przyjęcia, jakie im zgotowali Czytelnicy "Rycerza". Chociaż w tak krótkim czasie do niewielu tylko zaglądnąć mogli - to jednak narazie z powodu braku sił zmuszeni jesteśmy te odwiedziny zawiesić.

Podajemy to do wiadomości ogólnej, by czasem ktoś nie podszył się pod wysłannika z Niepokalanowa i nie wprowadził kogoś z Czytelników w błąd.

Z okazji nowych odwiedzin powiadomimy Szanownych Czytelników w "Rycerzu".

Stosownie do zapowiedzi w poprzednich numerach "Rycerza Niepokalanej", wstrzymamy w przeciągu trzech miesięcy dalszą wysyłkę "Rycerza" tym wszystkim, o których nie wiemy czy z niego korzystają. Zdarza się bowiem czasem, że ktoś się przeprowadzi i zapomni podać adres poprzedni, i tak na obydwa adresy pisemko idzie; albo ktoś poda adres innego, który jednak nie życzy sobie "Rycerza" otrzymywać; może się też wydarzyć, że do jednej rodziny kilka numerów, adresowanych do różnych członków tej rodziny, niepotrzebnie przychodzi. By ustalić czy takie, czy też podobne wypadki nie mają miejsca, wstrzymujemy wysyłkę "Rycerza" tym wszystkim, którzy w przeciągu trzech lat nie dali znaku życia o sobie.

Ktoby jednak pragnął nadal "Rycerza" otrzymywać, chociaż tak długi czas nie miał sposobności się odezwać, niech będzie łaskaw przesłać nam choćby pocztówkę z zawiadomieniem. Do tego można użyć także część okładki tego numeru "Rycerza". Pocztówkę z okładki należy wyciąć równo nożyczkami, nakleić znaczek pocztowy za 15 gr., wypełnić ołówkiem lub atramentem i wrzucić do skrzynki pocztowej, lub odnieść na pocztą czy do gminy.

Jeżeli do jednej rodziny przychodzi niepotrzebnie więcej egzemplarzy należy wypisać adresy nadliczbowe w rubryce "podaję również błędne adresy." Na wolnych kreskach można dopisać inne sprawy do Administracji, np.: o wpisanie do Milicji Niepokalanej, o nadesłanie Cudownego Medalika, o wodę z Lurd, podanie adresu nowego czytelnika itp.

Podobnie i kalendarz wyślemy tylko tym, którzy z "Rycerza" korzystają. Zamawiać go można na tej samej kartce.

Niektórzy zapytują jak wypełnić czek, ażeby przesłać ofiarę za "Rycerza", kalendarz lub na dalszy rozwój Niepokalanowa. Prosimy zwrócić się po dokładne poinformowanie się w tej sprawie do urzędnika pocztowego.

Bezbożnictwo wytęża wszystkie siły, by dusze od Pana Boga oderwać. Toteż i Niepokalanów zdaje sobie sprawą, że działalność jego dotychczasowa jest niewystarczająca i starał się będzie coraz bardziej po-legować, coraz bardziej rozwijać pracą dla zbawienia dusz przez Niepokalaną. Tym zaś wszystkim, którzyby zechcieli dopomóc mu w rozwoju czy modlitwą, czy cierpieniem, czy ofiarą tak w naturze, jak i w groszach, śle z góry przez Niepokalaną serdeczne "Bóg zapłać".