Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

Zamieszczamy w b. numerze "Rycerza" nieśmiałą lecz gorącą prośbę do Zacnych naszych Dobrodziejów w następującej sprawie. Placówka nasza misyjna w Japonii - Mugenzai no Sono (Niepokalanów japoński) - prosiła nas kilkakrotnie o nadesłanie aparamentów kościelnych jak: dzwonka (do dzwonienia, gdy kapłan wychodzi ze Mszą św.), komż, alb, monstrancji, kielichów, ornatów, obrusów na ołtarze, kapy, stuł itp. Ponieważ jednak obecnie jest nam trudno uczynić zadość ich prośbie, dlatego prosimy uprzejmie Szan. Dobrodziejów o łaskawe zaopatrzenie ubożuchnej kaplicy naszych Misjonarzy na Dalekim Wschodzie w wyżej wymienione aparamenta. Niepokalana za wszystko nagrodzi.

Odpowiedzi redakcji i administracji

H. E. - POZNAŃ. Należy wyznać, czy to byty materialne czy duchowe - ich wielkość. Co do życzeń... wystarczy określić ich wielkość i naturę: w sprawach duchowych czy materialnych. Zaznaczyć trzeba, czy wielką przykrość sprawiono babce i czy Pani ponosi winę za jego ubogie życie. Wystarczy na ogół powiedzieć, skłamałam, chyba, że matka poniosła z tego taką szkodę na sławie. TARNOWSKIE GÓRY - Spowiedź z całego życia jest konieczna o ile dotychczasowe spowiedzi były nieważne. Jakkolwiek w wielu wypadkach spowiedź z całego życia jest wymagana, jednak z wielką korzyścią dla duszy można ją odbyć - za zezwoleniem spowiednika. Np.: przy zmianie stanu - człowiek dorosły - kto powziął stanowczy zamiar gorliwej służby Bogu - niebezpiecznie chory. KARBOWSKA ST. - Kto należy do żywego Różańca, powinien odmawiać tajemnicę, jaką otrzymał na kartce. W innych wypadkach jest zostawione do woli. CZYTELNIK ZE ŚLĄSKA: Należy zapłacić według umowy, chyba, że ta osoba zgodziła się dobrowolnie na obniżenie. STAŁA CZYTELNICZKA H.M.P. O ile nie było przyzwolenia, proszę być spokojną. W przeciwnym razie należy wyznać, z zaznaczeniem, że w tym dniu przyjęto Komunię św. KONIN - M. Sprawa welonu ślubnego i wianka nie jest objęta przepisami Kościoła, jest zostawione do woli. To powinno zachęcać, by bez mijania się potem z prawdą odpowiednie prowadzić życie. WOJCIECHOWO. - O ile rzeczywiście popełniono "to z nieświadomości, bez zdawania sobie sprawy z wielkości winy, nie potrzeba dodawać, ani poprawiać ostatniej spowiedzi z całego życia. Wszystko dobrze. Była szczera chęć wyznania tego, co uważano za winę. LWÓW ST. B. Wątpię, czy kto z oskarżonych osób zdawał sobie sprawę. Pan bardzo został dotknięty w swoim uczuciu, ale to stało się mimo woli. Dlatego proszę wybaczyć. GDYNIA-ORŁOWO GŁ. AG. Pieśń "Niepokalanej" jest za słaba, dlatego nie podamy w "Rycerzu". BRZESZCZE-NIEGODNA SŁUGA MARYI. - Proszę zwrócić się do spowiednika i powiedzieć mu o tych niepokojach i ślubie. Dodam tylko, że postanowienie unikania grzechów lekkich - nie pociąga za sobą winy ciężkiej. ŁOTWA.-RYGA.-K.M. - Spowiedź "dożywotnia" - innymi słowy spowiedź generalna, na której wyznaje się przynajmniej grzechy ciężkie z całego życia, względnie z długiego okresu. - Należy iść za radą spowiednika. W innych sprawach proszę zwrócić się do księdza miejscowego, względnie spowiednika. LUBLIN-STUDENTKA - Owe myśli nie przeszkadzają w przystąpieniu do spowiedzi. Trzeba z nimi walczyć. Zobaczy Pani jaka radość, siła, moc, spłynie na Jej duszę po przyjęciu Komunii św. Prosiłbym o adres - gdyby brak było zdecydowania się. LUBLIN-GÓRNIAK ADAM. Chodzi o Kościół duchowy, którym my wszyscy jesteśmy. Prosimy, by Wola Boża nas przetworzyła. Jak żydów z ziemi egipskiej, tak nas z - grzechu" wyniósł Bóg. Ta jest myśl - byśmy pełnili wolę Bożą - jak Matka Najśw. - każdy według swego stanu. STARY TOMYŚL - M. DZIKOWSKA. Można udzielić Sakramentu Ost. Nam. ale warunkowo, o ile jeszcze żyje. W wypadkach nagłych, śmierć zazwyczaj nie następuje zaraz. "LEŚNIK KURYOWSESE": O ile ktoś z członków M. I. zgubi Cudowny Medalik winien nałożyć drugi. A. LITKOWSKA p. Buda: Wrażenie z po-bytu w Częstochowie i wiersz nie będą drukowane. TADEUSZ RZ. W sprawie... - darowano, bądź spokojny.