Okładka
Drukuj
Objawienie Cudownego Medalika

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Drugie ukazanie się Niepokalanej bł. Katarzynie Laboure przed objawieniem Cudownego Medalika

Odpowiedzi redakcji i administracji

"Nieszczęśl. Józefie" - Proszę pójść do spowiedzi.

"Nowa droga" - Zależało nam na tym, by dać ogólny pogląd. Nie chodzi tu o upadek moralny - tego nie było, ale jedynie o wyższą formę życia doskonałego.

D. C. Pomorze. Należy powiedzieć na spowiedzi - wyrzuty są uzasadnione. Szczerości i ufności potrzeba.

Stanisław z S. N. Proszę być zupełnie spokojnym.

Stały czytelnik "Rycerza N." Spowiednik udzieli wyjaśnienia.

K.K. Wilkołaz: Komunia św. była dobra. Proszę stan swej duszy odkryć spowiednikowi.

Czytelniczka Br. M.W. W sprawie wynagrodzenia proszę poinformować się u spowiednika. O ile kapłan nie słyszał wyznania grzechu ciężkiego, należy ten grzech jeszcze raz powtórzyć.

H.E. Rz. 37 r. Ponieważ należało by zadać jeszcze kilka wyjaśniających pytań, dlatego w tych sprawach poinformuje spowiednik. Spowiedź poprzednia jednak była dobra.

Dn. Z8. I. 37 r. Grzech ten należy zawsze wyznać - w przeciwnym razie spowiedź byłaby nieważna.

Buczyński Jan - Nie ma konieczności przedtem wstępować do III Zakonu.

A. Colski: To zabobon.

St. Chmielewski: Trzeba znać i wierzyć w te prawdy, które zawierają się w "Wierzę w Boga" - Nie ma obowiązku wiedzieć o poruszonych sprawach. Po uzyskaniu łaski uświęcającej utracone zasługi wracają.

"Grzeszn. w Ol": Spowiedzi powtarzać nie trzeba.

J..R. - Gdy służący wyznania grecko-katolickiego obchodzi święta rzymsko-katolickie z racji swojej służby u pracodawcy wyznania rzymsko - katolickiego, nie jest już obowiązany do Święcenia świąt grecko-katolickich.

H. Olkusz - Projekty są piękne. W miesięczniku jednak trudno je urzeczywistnić.

J. Chudy. - Szczęśliwość nie zależy od ciężkiej czy lekkiej śmierci. Cierpieniem można odpokutować.

1630 Poste-rest. Postanowienia do poprawy niech będą krótkie i często je odnawiać.

Książka : "życie Chrześcijańskie" jest dobra. Str. 322 c. ok. 5 zł. adres: Księgarnia św. Wojciecha - Poznań. - Chodzi o to, by Pan Bóg uwolnił nas od ciężkich pokus. - Taka dusza idzie do nieba. - Nie należy się przyglądać. - Na inne pytania odpowiedzi udzieli spowiednik.

Dla czytelnika "7608" - Spowiedź św. przez wydobycie i rozwiązanie psychicznych powikłań" z pewnością przyczyni się nie tylko do odzyskania spokoju wewnętrznego, ale i równowagi życiowej. Na ogół każdy spowiednik jest wyrozumiały i przychylny dla penitenta; można się udać do miejsca odpustowego, klasztor OO. Franciszkanów w Łagiewnikach koło Zgierza.

Antoni Ingielewicz - Różaniec czy książkę taką można dać ubogiemu, względnie spalić.

Stefan Czapiec - Nowenna przerwana będzie miała tylko wartość modlitwy zwykłej.

Pryszawo - Dusze te będą ze sobą obcowały.

Stała Czytelniczka - Postępowanie tej osoby nie powinno ujemnie wpływać na stałość w wierze. Każdy będzie odpowiadał przed Bogiem.

Szablowska Felicja. - Nie potrzeba się przyznawać, ale z nią rozmawiać należy - Najlepiej od ost. spowiedzi a potem z dawnego życia. - Zależy pod jakim grzechem się zobowiązano.

Adamczykowa S. Swoje prace do nas można przesłać.