Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

Niech Niepokalana wynagrodzi Drogim Przyjaciołom i Czytelnikom za tak serdeczne przyjęcie Braci, którzy odwiedzili niektóre parafie.

Ponieważ dotychczasowy silnik zwany "bratem Ursusem" nie może już poradzić maszynom drukarskim w Niepokalanowie, przyszedł mu do pomocy używany już cztero-cylindrowy motor i został poświęcony przy końcu miesiąca Matki Bożej - maja.

W numerze czerwcowym załączyliśmy czeki PKO, by ułatwić przesłanie ofiar tym, którzy pragnęliby dopomóc nam w wypłacaniu długów i większym jeszcze rozwoju sprawy Niepokalanej w duszach.

Bezbożnictwo, zwłaszcza komunistyczne, stara się wszelkimi drogami dotrzeć do serc polskich - toteż i my wszyscy rycerze Niepokalanej (a jest nas około miliona) i wszyscy, którzy rozumieją kim jest Niepokalana, musimy spotęgować naszą działalność, by Ona przez nas zachowała dusze od bezbożniczej zarazy i otworzyła oczy tym, co może z nieświadomości, albo z nędzy poszli na żołd Moskwy.

Nie zapominajmy też, że przyczyną nawrócenia i uświęcenia duszy jest Boża łaska, i tylko łaska. Stąd też nieodzowna konieczność modlitwy, a także pokuty w tej walce dla zbawienia dusz przez Niepokalaną.