Okładka
Drukuj
Święta Rodzina
Święta Rodzina (obraz Gagliardi’ego)

OD WYDAWNICTWA

Zdziwią się zapewne nasi Szan. Czytelnicy, kiedy ujrzą w obecnym numerze "Rycerza" blankiety nadawcze P. K. O., zwłaszcza że do grudniowego załączyliśmy pocztowe przekazy rozrachunkowe. To musi być coś niewyraźnego - pomyśli niejeden. Pewnie chcą, żeby znów płacić! Musimy więc rzecz wyjaśnić.

Gdyśmy przed 1½ rokiem przeszli z blankietów P.K.O. na przekazy rozrachunkowe, uczyniliśmy to dlatego, że były one dla nas tańsze i dogodniejsze. Można było niemi przesyłać prenumeratę, ofiary na Mszę św. i t. d. Jednak przed paru miesiącami Ministerstwo Poczt i Tel. wydało nowe zarządzenie, że niebieskiemi przekazami można opłacać tylko prenumeratę (i za ogłoszenia). To też obecnie, gdy życzliwi i rozumiejący nasze potrzeby Czytelnicy, odnawiając prenumeratę, chcieli przesłać zarazem jakąś ofiarkę, spotkali się z zawodem, bo urząd pocztowy powiedział im, że ofiar na przekazy rozrachunkowe przyjmować nie wolno. Zasypali nas listami i zażaleniami, ale cóż my możemy na to poradzić.

Dlatego to, aby umożliwić naszym Dobrodziejom i Przyjaciołom dzieł Niepokalanej złożenie ofiary i uiszczenie innych opłat, załączamy blankiety nadawcze P. K. O. Można na nie wpłacać kwoty do 50 zł. i nie tylko za prenumeratę, ale i inne opłaty, jak: ofiary na misje, na budowę kościoła, na klasztor itp. Gdy się wpłaca przy pomocy załączonego blankietu P. K. O. nie trzeba już uiszczać żadnych opłat, bo koszta przesyłki już my ponosimy,- natomiast gdy się chce użyć blankietu seledynowego (jak były dotychczas), trzeba opłacić 10 gr. I dlatego, aby nie narażać Was na dodatkowe koszta, wystaraliśmy się o te blankiety.

A co zrobić z niebieskiemi przekazami? Można ich także używać, ale tylko do opłacenia prenumeraty lub za kalendarz. Wolno przesłać i ofiarę, ale nie można pisać, że to ofiara. Np. ktoś przesyła 5 zł, w tem za "Rycerza Niepokalanej" i kalendarz 2 zł, a reszta na ofiarę. Niech napisze tylko: "5 zł. prenumerata za "Rycerza", ("Rycerzyka") i kalendarz na rok 1936", a my się do rozumiemy, że reszta to ofiara. Gdy jednak ktoś chce przesłać na Mszę św. lub wpisowe do Związku Mszalnego albo do Milicji, musi użyć blankietu P. K. O.

Kalendarz, jak pisaliśmy, otrzymali wszyscy Czytelnicy "Rycerza", pobierający pismo przez pocztę. Przesłaliśmy go wszystkim w nadziei, że dla miłości i szerzenia czci Niepokalanej każdy zdobędzie się na te 40 gr., które są zwrotem naszych kosztów. Dotychczas olbrzymia większość nie pomyślała jeszcze o tem. Prosimy więc uczynić to możliwie jak najprędzej, abyśmy mogli pospłacać choć z grubsza nasze długi.

Na składzie mamy jeszcze pewną ilość egzemplarzy kalendarza. Kto go dotychczas nie otrzymał, a pragnąłby go mieć, zechce zamówić go w naszej administracji.

Zawiadamiamy też naszych Czytelników, że "Mały Dziennik", który - dzięki Niepokalanej - zdobywa coraz więcej prenumeratorów, można zamawiać i nabywać w każdym urzędzie pocztowym. Abonament miesięczny pozostaje ten sam i wynosi 1 zł. miesięcznie.


Niech Niepokalana najczulszą pieczą otoczy wszystkich Członków Swej Milicji, Czytelników "Rycerza" i Dobrodziejów naszych, wypraszając przeobfity zdrój błogosławieństw u Swego Syna Jezusa, w tym Nowym Roku, by, stojąc wiernie pod Jej błękitnym sztandarem, swe obowiązki rycerskie wiernie i z oddaniem spełniali, przynosząc tem chwałę Bogu na wysokości i radując naszą niebiańską Matkę.

Wydawnictwo Milicji Niepokalanej Niepokalanów