Okładka
Drukuj
Pod opieką najlepszej wychowawczyni - Niepokalanej
Pod opieką najlepszej wychowawczyni - Niepokalanej

OD WYDAWNICTWA

Z wiosną br. prosiliśmy Zacnych Czcicieli Niepokalanej o zasilanie naszej biblioteki redakcyjnej w różne książki treści religijnej, naukowej i t. p. Prośba nasza znalazła żywe poparcie wśród Szan. Czytelników i otrzymaliśmy wiele cennych dzieł, tak nieodzownych w pracy redakcyjnej. Jesteśmy więc łaskawym Dobrodziejom serdecznie wdzięczni. Niepokalana nie omieszka stokrotnie wynagrodzić. Ośmielamy się nadmienić przy tej okazji, że biblioteka nasza w stosunku do rozmachu pracy redakcyjnej (Rycerz, Rycerzyk, Mały Dziennik) jest jeszcze bardzo uboga w dzieła. Gdyby więc ktoś z Szan. Czytelników posiadał jakieś zbędne książki, prosilibyśmy uprzejmie o łaskawe nadesłanie do naszego użytku. Przyjmiemy z wdzięcznością książki najrozmaitszej treści, a więc: religijne, naukowe, historyczne, dzieła ilustrowane, a także książki i broszury wydawane przez bezbożników i heretyków.

Podajemy do wiadomości SZAN. CZYTELNIKÓW Z ZAGRANICY, że kalendarz "Rycerza Niepokalanej" na rok 1937 wyślemy tylko tym, którzy choć w części uiścili abonament naszych wydawnictw lub nimi się interesują. Nieopłacającym nie będziemy mogli wysłać ze względu na znaczne koszta przesyłki. Cena kalendarza za granicą do wszystkich państw wynosi 60. gr. z przesyłką.

ODPOWIEDZI REDAKCJI I ADMINISTRACJI

"DOLORES". Utwory do "Rycerza" nie nadają się. CZYTELNICZKA Z NOWEGO S.S.: W żadnym wypadku grzechu nie było. Prenumeratę ,,Rycerza" można przysłać w znaczkach pocztowych nieużywanych. CZYTELNICZKA N. L.: Słuszne dochodzenie swoich praw w drodze sądowej nie przeszkadza przystępować do Sakramentów św., byle tylko oddalić nienawiść, którą nieraz odczuwamy względem krzywdzących nas osób. MAGDALENA: Proszę być spokojną - spowiedzie były dobre.


Najciekawszą lekturą w czasie długich wieczorów zimowych jest:"MAŁY DZIENNIK" najtańsze, ilustrowane, informacyjne pismo katolickie.

Wychodzi codziennie w ozdobnej szacie (pierwsza strona drukowana jest kolorową farbą) w objętości 10 stron. We wtorki i soboty 12 str. na prowincję, w niedziele i święta 16 str. na stołeczne miasto - Warszawę. Od czasu do czasu specjalne dodatki!

Prenumerata bardzo niska, bo tylko 1 zł miesięcznie.

Zamawiać: Adm. Wyd. "Milicji Niepokalanej", Niepokalanów, p. Teresin k. Soch. (Wr.) i w Oddziałach.