Okładka
Drukuj
Królowo rodzin, błogosław polskim katolickim rodzinom
Królowo rodzin, błogosław polskim katolickim rodzinom!

Od Wydawnictwa

Miło nam donieść Kochanym Czytelnikom, że dzięki Waszemu poparciu "Mały Dziennik" rozszerza się coraz więcej i zdobywa z dniem każdym zastęp nowych prenumeratorów. Niepokalana snać błogosławi Swemu dziełu i troskliwie opiekuje się niem. Za to Jej serdeczna podzięka i cześć!

Prosimy nadal wszystkich zacnych Dobrodziejów i naszych Czytelników o propagowanie dziennika. Jest to sprawa Boża, sprawa Ojczyzny i Kościoła, rozwój której zależy w dużej mierze od Waszej współpracy z wydawnictwem. Za wszelki trud Niepokalana obficie nagrodzi łaskami.

A co słychać z kościołem? W dalszym ciągu zwozimy materjał, lecz ponieważ nie mamy jeszcze funduszów, musimy ograniczyć się do przygotowania budulca. Za dotychczasowe ofiary, złożone na ten cel, składamy serdeczne dzięki wszystkim naszym Dobrodziejom i Przyjaciołom.

Za wszystko Niepokalanej cześć i chwała!

Odpowiedzi Redakcji

WALERJA MICH., ŁÓDŹ: Można używać. ANNA Z CZĘSTOCHOWY: Msza św. odprawiona. Trzeba nadal ufać, bo P. Bóg, chociaż doświadcza, jednak nigdy nie opuszcza swych dzieci. A jakże mógłby opuścić tych, co Matkę Jego Syna gorąco kochają i o wstawiennictwo proszą! . CZESŁAW BZ., CIECHOCINEK: Przysięga ważna. Jeśli jednak ze względu na swoje zdrowie nie będzie mógł być Pan przyjęty do Zakonu, może Pan być zupełnie spokojny. Najlepiej poradzić się roztropnego spowiednika. KATARZYNA WÓJC, RÓŻANKA: Brat Pani (zam. we Francji) otrzymuje "Rycerza Niepokalanej". "SERVUS OBSERW.", WARSZAWA: Wiersz niezły, jednak do druku jeszcze za słaby. K. B., KRAKÓW: Uwagi Pańskie są bardzo słuszne. Rzeczywiście, gwałcenie niedzieli przez wielu katolików, pracujących bez konieczności w dni święte, jest rzeczą bardzo smutną. Nic dziwnego, że pracy takiej P. Bóg nie błogosławi. P. LAURENESIK, LWÓW: Prosimy o podanie dokładnego adresu, gdyż wysłaną książkę poczta zwróciła. "GRZESZNICA", MIZOCZ: 1) Nie traci się. 2) Do klasztoru można wstąpić. 3) Nie ma grzechu.


Czy już zaabonowałeś MAŁY DZIENNIK (5 groszy) − Najtańsze, katolickie, ponadpartyjne, Ilustrowane pismo codzienne katolickiej Polski?

Jeśli nie - uczyń to zaraz!

Bogata treść, interesujące wiadomości ze świata, odcinek ciekawej powieści.
Wychodzi codziennie w objęt. 8 str. (w niedziele i święta 12 str.)
Cena z przesyłką pocztową tylko 1 zł. miesięcznie. Numer pojedynczy 5 groszy (w prenumeracie miesięcznej tylko 3 gr.!).

Numery okazowe wysyłamy bezpłatnie!

Zamawiać w Administracji "Małego Dziennika", Niepokalanów, p. Teiesin k. Soch. Wr. (Polska).